Interna oznaka: 12-OP250917-02
Predmet: Nabava varnih, prostornih in okoljsko manj obremenjujočih vozil
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 10-NMV170817-02
Predmet: Nabava sedmih aparatov za izvedbo verižne reakcije s polimerazo (PCR) v realnem času s štiriletnim vzdrževanjem
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 02-OP240217-02
Predmet: Izvajanje storitev prevzema in odvoza odpadkov na lokacijah naročnika ter dobava embalaže za odlaganje odpadkov
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 26-NMV011116-02
Predmet: Avtomatski ekstraktor na trdni fazi
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 29-OP181116-02
Predmet: Nabava vzorčevalnikov in merilnikov ter pripadajoče opreme
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno