Interna oznaka: 08-NMV200617-02
Predmet: Nabava, namestitev in integracija podatkovne zbirke Oracle
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 07-NMV310517-02
Predmet: Visokozmogljiva tekočinska kromatografa
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 03-OP030317-02
Predmet: Najem večfunkcijskih tiskalnikov s programsko opremo in vzdrževanjem
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

parcelo št. 887/48 k.o. Kranj v izmeri 384 m2 in parcelo št. 887/49 k.o Kranj v izmeri 903 m2, ki v naravi predstavljata parkirišče ter
stavbo št. 1270, ki leži na parceli št. 887/49 k.o. Kranj in v naravi predstavlja

...