Kakovost je gradnik prihodnosti in ključni dejavnik našega dolgoročnega uspeha in obstoja.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano je ena izmed naših osnovnih vrednot zaupanje. Zato si še posebej prizadevamo za zaupanje v naše storitve, pa naj bodo to rezultati preskušanj, ocene, mnenja ali spoštovanje dogovorov. Zaupanje gradimo na usposobljenosti, ki jo izkazujemo z akreditiranimi metodami, certificiranimi sistemi vodenja kakovosti, pridobljenimi pooblastili in dovoljenji.

S certificiranim sistemom vodenja kakovost po ISO 9001:2008 nenehno izboljšujemo kakovost naših dejavnosti,  storitev in načina poslovanja zavoda kot celote .

Z akreditiranimi dejavnostmi po SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2005 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Dokazila o vzpostavljenih sistemih vodenja in pooblastila za izvajane dejavnosti:


Zaupanje v naše storitve pa preverjamo tudi s sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah.