Sezona v 11. tednu 2017 (13. 3. 2017 do 19. 3. 2017)

Število obiskov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi gripi podobne bolezni se je znižalo na 6,4/100.000 prebivalcev, zaradi drugih akutnih okužb pa na 922/100.000 prebivalcev. V tednu 11 se je še znižal priliv kužnin zgornjih dihal, delež vzorcev pozitivnih na influenco je ostal enak (14%). Gripo dokazujemo še v večini slovenskih regij. Prevladuje virus influence B (95%). Delež vzorcev pozitivnih na RSV je podoben kot prejšnji teden, 16%. Od drugih virusnih povzročiteljev obolenj dihal smo dokazali največ rinovirusov (13%) in metapneumovirusov (11%).

Za več informacij kliknite tukaj