Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Univerza v Novi Gorici sta v petek, 16. 12. 2016 podpisala listino o sodelovanju na raziskovalno znanstvenem, razvojnem in pedagoškem področju

 

DSCN1879 DSCN1882

Univerza v Novi Gorici (UNG) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s podpisom Sporazuma o sodelovanju izražata skupni interes za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na tistih področjih dela, v katerih se naše dejavnosti dopolnjujejo. Obe inštituciji že vrsto let izkazujeta svojo strokovno odličnost, ki je priznana tudi v mednarodnem prostoru.

Vsebine raziskovalnega dela in razpisani študijski programi Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici so podobni aktivnostim, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano.

Zato so cilji  povezovanja obeh ustanov na formalni ravni predvsem v:

  • Sodelovanju na projektnih prijavah na razpise na nacionalni ravni, na razpise za čezmejne, makroregijske ter druge večje evropske projekte.
  • Sodelovanju raziskovalcev obeh inštitucij pri raziskovalnem delu.
  • Sodelovanju pri izobraževanju na področju okolja, zdravja in hrane.
  • Sodelovanju na področju laboratorijske analitike povezane z okoljem in zdravjem.
  • Mentoriranju in izvajanju študijskih praks študentov UNG na NLZOH.
  • Souporabi opreme obeh inštitucij za strokovno razvojno, raziskovalno in izobraževalno dejavnost.
  • Izmenjavi znanj pri uvajanju inovativnih tehnologij v procese obeh inštitucij.
  • Organiziranju ciljnega pedagoško-andragoškega izobraževanja za potrebe NLZOH.

Ob boljših možnostih za pridobivanje evropskih sredstev namenjenih projektnemu in izobraževalnemu delu pričakujemo, da se bodo rezultati našega povezovanja izkazali v novih preiskovalnih metodah, v izboljšanih merilnih tehnikah v  izpopolnjenih okoljskih tehnologijah ter v učinkovitejšem prenosu znanj v gospodarstvo.