Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

2. Strokovno-znanstveno srečanje NLZOH

100 let prizadevanj za zdravje ljudi, varstvo okolja in varnost hrane

Multidisciplinarnost, povezovanje in sodelovanje med različnimi strokami, je naša značilnost in bistvena prednost. Rezultat so številni dosežki, ki odmevajo tako doma kot v tujini. S svojimi dosežki vedno znova dokazujemo, da zdravje in dejavniki, ki v najširšem pomenu nanj vplivajo, niso predmet le medicine, javnega zdravja in drugih zdravstvenih ved, temveč k njegovemu varovanju in izboljšanju prispevajo tudi številne druge naravoslovne vede zastopane v našem zavodu.

Prav zato je pomembno organizirati strokovno srečanje in z zbornikom predstaviti delo različnih strokovnjakov našega zavoda. To je srečanje vseh nas, ki delamo v tem zavodu. Pestra in aktualna vsebina srečanja odraža veliko raznolikost našega dela. Bogat program srečanja kaže številne novosti, govori o predanosti in angažiranosti vseh sodelujočih.

Hvala vsem sodelujočim, da svoje delo, s katerim prispevate k dejavnostim in razvoju našega zavoda, predstavljate na 2. strokovno-znanstvenem srečanju NLZOH.

Želimo vam zanimiv strokovni del ter prijetno razvedritev!

Vesna Viher Hrženjak,
v. d. strokovne direktorice NLZOH

Prenesite:

ZBORNIK IZVLEČKOV – 100 let prizadevanj za zdravje ljudi, varstvo okolja in varno hrano

Program

9.00 – 9.30Registracija udeležencev
9.30 – 9.45Uvodni nagovori
Mag. Emil Žerjal, v.d. generalnega direktorja NLZOH
Vesna Viher Hrženjak, v.d. strokovnega direktorja NLZOH
Dr. Boris Kolar, moderator srečanja
9.45 – 10.00Eno zdravje in NLZOH
Dr. Rupnik Maja
10.00 – 10.15Ali je podzemna voda kot vir pitne vode varna tudi za človeško ribico?
Dr. Kolar Boris
10.15 – 10.30Okoljski standardi kakovosti, ki upoštevajo biorazpoložljivost kovin
v okviru vodne direktive
Dr. Durjava Mojca, Baskar Mojca
10.30 – 10.45Nova metoda za določanje virov fekalnega onesnaženja vode
Mag. Retelj Matjaž
10.45 – 11.00Zakaj kolifagi?
Zelenik Katja, Vočanec Danijela
11.00 – 11.15Mikroplastika v pitni vodi
Hojnik Darja, Lasecky Barbara
11.15 – 11.30Odmor
11.30 – 11.45Poli- in perfluoroalkilne spojine (nova obstojna organska onesnaževala)
Dr. Križanec Boštjan, Fras Danijela, Lipičar Eva
11.45 – 12.00Najnovejše tehnike za analitiko organskih spojin
Dr. Kranvogl Roman, Žnidar Natalija, Divjak Petra
12.00 – 12.15Določevanje bakterijskih endotoksinov s kromogeno kinetično metodo
Potočnik Mojca
12.15 – 12.30Odpornost bakterij proti antibiotikom – eden najpomembnejših izzivov v zdravstvu
Ribič Helena, mag. Štrumbelj Iztok
12.30 – 12.45Učinkovitost razkužil in njihovo testiranje
Rupel Tatjana
12.45 – 13.00EU in nacionalno sproščanje cepiv
Ravšelj Petra
13.00 – 13.15Odzivi na krizne situacije
Mag. Tjaša Žohar Čretnik
13.15 – 14.30Kosilo
14.30 – 16.00Kulturni program
Vid Valič

Utrinki iz srečanja

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content