Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Certifikat Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke. Certifikat predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano oz. njegov pravni prednik je pridobil polni certifikat Družini prijazno podjetje dne 25. 4. 2012. Danes ima NLZOH v okviru certifikata DPP 21 ukrepov:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Načrtovanje letnega dopusta
 5. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 6. Tim DPP
 7. Pravica do odklopa
 8. Hibridno delo
 9. Komuniciranje z zaposlenimi
 10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 11. Anketa DPP
 12. Posredovanje informacij odsotnim delavcem
 13. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
 14. Uravnotežena zastopanost spolov
 15. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 16. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 17. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 18. Interni razpisi
 19. Obdaritev otrok zaposlenih
 20. Ponudba za prosti čas
 21. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema

Zgibanka Družini prijazno podjetje
Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content