Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Naročanje mikrobioloških preiskav

Mikrobiološke preiskave uporabniki storitev laboratorijev naročajo na obrazcu za naročilo (spremni list) ali v obliki elektronskega naročila.

Uporabljamo enotni spremni list za mikrobiološke preiskave nadzornih kužnin in spremni list za mikrobiološke preiskave oziroma drugi ustrezen obrazec za naročilo, ki vsebuje naslednje:

 • podatke o bolniku: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), datum sprejema, datum začetka obolenja;
 • klinično diagnozo in epidemiološke podatke: potovanje, sum na epidemijo, nosečnost, transplantacija, bivanje preiskovanca v vrtcu, zavodu ali domu za starostnike, šola, poklic in drugi za preiskavo pomembni podatki (klinični znaki in simptomi);
 • podatke o pošiljatelju: žig pošiljatelja, naziv oddelka in številka sobe;
 • podatke napotnega zdravnika: ime, priimek (žig), šifra, podpis;
 • telefonsko številko za sporočanje rezultatov preiskav (izvidov) in za morebitni dogovor o nadaljnjih preiskavah;
 • podatke o plačniku;
 • vrsto vzorca in mesto odvzema: ustrezno označiti vzorec in na črto dopisati natančen opis anatomskega mesta odvzema in/ali smiselno opisati vzorec (npr. bris površinske rane, bris razjede na goleni, bris globoke rane, bris diabetičnega stopala, kri iz katetra, kri iz periferne vene …);
 • datum in uro odvzema vzorca;
 • vrsto preiskave: ustrezno označiti ali napisati naročeno preiskavo;
 • zdravljenje z antibiotiki in antimikotiki pred odvzemom vzorca/po njem;
 • pomembne podatke: ali je preiskava nujna – označiti z oznako NUJNO, ali je vzorec posebno nevaren, ali obstaja sum na redke povzročitelje.


Naročnik naj na spremnem listu navede kontaktne podatke za sporočanje NUJNIH REZULTATOV preiskav.

V prilogah navedeni Spremni list za mikrobiološke preiskave po posameznih oddelkih je namenjen naročnikom zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (npr. zdravstveni domovi, domovi starejših občanov, zasebniki …) in vsebuje nabor dodatnih preiskav za naročanje, ki niso navedene na spremnem listu. Celoten seznam mikrobioloških preiskav, ki jih opravlja posamezni oddelek na lokaciji, je naveden v zavihku SEZNAM MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV.

 Priloge:

Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo MARIBOR Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo CELJE Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo MURSKA SOBOTA Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo KRANJ Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo NOVO MESTO Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo NOVA GORICA Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za medicinsko mikrobiologijo KOPER Spremni list za mikrobiološke preiskave - Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo LJUBLJANA Spremni list za mikrobiološke preiskave - epidemiološko spremljanje oslovskega kašlja

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content