Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Informativno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV.

Dokumentacija:

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content