Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Informativno zbiranje ponudb za nakup zemljišča za izgradnjo stavbe za zdravstveno dejavnost

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja  

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO STAVBE ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST.

Rok:

13. 4. 2021, do 15. ure

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content