Interna oznaka: 25-NMV061118-02
Predmet: NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno

Interna oznaka: 25-NMV061118-02
Predmet: NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno

Interna oznaka: 28-NMV271119-02
Predmet: VZDRŽEVANJE SISTEMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME     
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 23-OMP071019-02
Predmet: PREVOZ POŠILJK     
Vrsta postopka: Omejeni postopek
Status: Objavljeno