Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Namera za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 52. in 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE in 78/23 – ZORR) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 31/18)  objavlja

 

NAMERO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN PARC. ŠT. 60/2 IN 60/3, OBE K.O. ROŽNA DOLINA (2306) PO METODI NEPOSREDNE POGODBE 

 

Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov organizatorja prodaje prispe najkasneje do 31. 3. 2024 do 14. ure.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content