Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
objave
javne-objave
Lupa

Vse objave

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II – PRIPRAVNIK

Naziv DM:

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II M/Ž – PRIPRAVNIK – ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE NOVO MESTO (ENOTA ZA VODE, TLA IN ODPADKE)

Lokacija zaposlitve:

NOVO MESTO

Rok prijave:

26. 1. 2021

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II

Naziv DM:

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II M/Ž – ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE NOVO MESTO

Lokacija zaposlitve: 

NOVO MESTO

Rok prijave:

26. 1. 2021

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST.

INKUB-2020-11-30

Interna oznaka:

20-NMV260918-02

Predmet:

NABAVA INKUBATORJEV

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status: 

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

INKUB-20-11-30

HLA-2020-11-30

Interna oznaka:

25-NMV061118-02

Predmet:

NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

HLA-2020-11-30

Dostop do spletne aplikacije (GoSoft)

DOBAVA REAGENTOV

Javno naročilo št.:

37-OP161120-02

Oznaka na Portalu:

JN007271/2020-B01

Predmet:

DOBAVA REAGENTOV

Vrsta postopka:

Odprti postopek

Status:

Objavljeno

NABAVA STEKLOVINE IN PVC MATERIALA ZA LABORATORIJ

Javno naročilo št.:

36-OMP061120-02

Oznaka na Portalu:

JN007078/2020-B01

Predmet:

NABAVA STEKLOVINE IN PVC MATERIALA ZA LABORATORIJ

Vrsta postopka:

Omejen postopek

Status:

Objavljeno

ZAVAROVANJE

Javno naročilo št.:

26-OP240920-02

Interna oznaka:

26-OP240920-02

Oznaka na Portalu:

JN006861/2020-B01

Predmet:

PREMOŽENJSKO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE

Vrsta postopka:

Odprti postopek

Status:

Objavljeno

ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III M/Ž – PRIPRAVNIK – CMM – KOPER

Naziv DM:

ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III – PRIPRAVNIK

Lokacija zaposlitve: 

KOPER

Rok prijave:

09.11.2020

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije