Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa

Vse objave

LABORATORIJSKI TEHNIK – pripravnik

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž – PRIPRAVNIK
ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  MARIBOR (DEJAVNOST PREDMETI SPLOŠNE RABE)

Lokacija zaposlitve: 

MARIBOR

Rok prijave:

13. 4. 2021

Informativno zbiranje ponudb za nakup zemljišča za izgradnjo stavbe za zdravstveno dejavnost

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja  

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO STAVBE ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST.

Rok:

13. 4. 2021, do 15. ure

HLA-210310 – Dejanske karakteristike

Interna oznaka:

HLA-210324

Status: 

Objavljeno

SANITARNI TEHNIK

Naziv DM:

(E045014) SANITARNI TEHNIK III  M/Ž
 ENOTA ZA DEZINFEKCIJO, DEZINSEKCIJO IN DERATIZACIJO NOVO MESTO

Lokacija zaposlitve: 

NOVO MESTO

Rok prijave:

7. 4. 2021

SANITARNI TEHNIK

Naziv DM:

(E045014) SANITARNI TEHNIK III  M/Ž
 ENOTA ZA DEZINFEKCIJO, DEZINSEKCIJO IN DERATIZACIJO LJUBLJANA
2 zaposlitvi

Lokacija zaposlitve: 

LJUBLJANA

Rok prijave:

7. 4. 2021

LABORATORIJSKI TEHNIK

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  KOPER (DEJAVNOST ODPADNE VODE)

Lokacija zaposlitve: 

KOPER

Rok prijave:

7. 4. 2021

LABORATORIJSKI TEHNIK

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž
ODDELEK ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA NOVA GORICA

Lokacija zaposlitve: 

NOVA GORICA

Rok prijave:

1. 4. 2021

LABORATORIJSKI TEHNIK – PRIPRAVNIK

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž – PRIPRAVNIK
ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  KOPER (dejavnost odpadne vode)

Lokacija zaposlitve: 

KOPER

Rok prijave:

7. 4. 2021

LABORATORIJSKI TEHNIK – PRIPRAVNIK

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž – PRIPRAVNIK
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  NOVO MESTO (ENOTA ZA VODE, TLA IN ODPADKE, DEJAVNOST PODZEMNE, POVRŠINSKE VODE – ODLAGALIŠČA IN DEGRADIRANA OBMOČJA)

Lokacija zaposlitve: 

NOVO MESTO

Rok prijave:

31. 3. 2021

LABORATORIJSKI TEHNIK

Naziv DM:

(E045007) LABORATORIJSKI TEHNIK III  M/Ž
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  NOVO MESTO (ENOTA ZA VODE, TLA IN ODPADKE, DEJAVNOST PODZEMNE, POVRŠINSKE VODE – ODLAGALIŠČA IN DEGRADIRANA OBMOČJA)

Lokacija zaposlitve: 

NOVO MESTO

Rok prijave:

31. 3. 2021

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content