Lupa

Vse objave

HLA-2020-10-26

Interna oznaka:

25-NMV061118-02

Predmet:

NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

HLA-2020-10-26

INKUB-2020-10-26

Interna oznaka:

20-NMV260918-02

Predmet:

NABAVA INKUBATORJEV

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

INKUB-20-10-26

Priloge:

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

PCR

Javno naročilo št.:

33-NMV091020-02

Oznaka na Portalu:

JN006344/2020-W01

Predmet:

DOBAVA, INŠTALACIJA, IZOBRAŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PCR APARATOV

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK III

Javno naročilo št.:

31-NMV011020-02

Oznaka na Portalu:

JN006049/2020-W01

Predmet:

DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

MATERIAL ZA PREIZKUŠANJE

Javno naročilo št.:

25-OMP210920-02

Interna oznaka:

25-OMP210920-02

Oznaka na Portalu:

JN005907/2020-B01

Predmet:

MATERIAL ZA PREIZKUŠANJE

Vrsta postopka:

Omejen postopek

Status:

Objavljeno

DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH ZAŠČITNIH KOMOR

Javno naročilo št.:

17-NMV210820-02

Oznaka na Portalu:

JN005859/2020-W01

Predmet:

DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH ZAŠČITNIH KOMOR

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

DOBAVA DDD PREPARATOV

Javno naročilo št.:

19-OMP010920-02

Interna oznaka: 

19-OMP010920-02

Predmet:

DOBAVA DDD PREPARATOV

Vrsta postopka:

Omejen postopek

Status:

Objavljeno

MASKE- FFP2

Javno naročilo št.:

20-NMV030920-02

Interna oznaka:

20-NMV030920-02

Oznaka na Portalu:

JN005473/2020-W01

Predmet:

DOBAVA ZAŠČITNIH OBRAZNIH MASK – FFP2

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

Priloge:

ČISTILA, RAZKUŽILA IN SANITARNI MATERIAL

Javno naročilo št.:

07-OMP080620-02

Oznaka na Portalu:

JN003832/2020-B01

Predmet:

DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, RAZKUŽIL IN SANITARNEGA MATERIALA

Vrsta postopka:

Omejen postopek

Status:

Objavljeno

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije