Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa

Vse objave

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II – PRIPRAVNIK

Naziv DM:

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II M/Ž – PRIPRAVNIK – ODDELEK ZA JAVNOZDRAVSTVENO MIKROBIOLOGIJO

Lokacija zaposlitve: 

LJUBLJANA

Rok prijave:

4. 2. 2021

JN000398/2021-B01

Interna oznaka:

02-OMP210114-02

Predmet:

Dobava laboratorijskega in pisarniškega pohištva

Status: 

Objavljeno

SANITARNI INŽENIR II – PRIPRAVNIK – CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Naziv DM:

SANITARNI INŽENIR II  M/Ž – PRIPRAVNIK  – CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Lokacija zaposlitve: 

LJUBLJANA

Rok prijave:

2. 2. 2021

JN000231/2021-B01

Interna oznaka:

01-OP210114-02

Predmet:

DOBAVA TEHNIČNIH PLINOV

Status: 

Objavljeno

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II – PRIPRAVNIK

Naziv DM:

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II M/Ž – PRIPRAVNIK – ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE NOVO MESTO (ENOTA ZA VODE, TLA IN ODPADKE)

Lokacija zaposlitve:

NOVO MESTO

Rok prijave:

26. 1. 2021

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II

Naziv DM:

ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II M/Ž – ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE NOVO MESTO

Lokacija zaposlitve: 

NOVO MESTO

Rok prijave:

26. 1. 2021

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST.

INKUB-2020-11-30

Interna oznaka:

20-NMV260918-02

Predmet:

NABAVA INKUBATORJEV

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status: 

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

INKUB-20-11-30

HLA-2020-11-30

Interna oznaka:

25-NMV061118-02

Predmet:

NABAVA LABORATORIJSKIH HLADILNIKOV IN ZAMRZOVALNIH SKRINJ

Vrsta postopka:

Naročilo male vrednosti

Status:

Objavljeno

POVPRAŠEVANJE:

HLA-2020-11-30

Dostop do spletne aplikacije (GoSoft)

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content