Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Programi za razvoj podeželja

V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam NLZOH sodeluje v dveh projektih: 

Projekt KORUZNI OKLASEK KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE. ŽIPO


Projekt OKOLJSKO UČINKOVITA PRIDELAVA KORUZE IN PŠENICE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih.   INTERKORN

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content