Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Kakovost

je gradnik prihodnosti in ključni dejavnik našega dolgoročnega uspeha in obstoja

Na NLZOH smo vzpostavili sistem vodenja kakovosti z namenom, da našim naročnikom zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Sistem vodenja je skladen z zahtevami:

 • ISO 9001 na vseh lokacijah NLZOH
 • SIST EN ISO/IEC 17025 na oddelkih Centra za kemijsko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja, Centra za mikrobiološko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja, Centra za okolje in zdravje;
 • SIST EN ISO/IEC 17020 na kontrolnem organu, ki deluje v okviru Centra za okolje in zdravje, in sicer na lokacijah Celje, Maribor, Novo mesto;
 • DPP (GMP) dobre proizvodne prakse na področju preskušanja farmacevtskih pripravkov na Oddelku  za mikrobiološko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor in Oddelku za kemijsko preskušanje živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto;
 • Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine na Centru za medicinsko mikrobiologijo;
 • CEN standarda EN 16636:2015 na oddelku DDD, za storitve dezinfekcije, deratizacije in dezinsekcije;
 • SIST EN ISO/IEC 17025, OMCL smernicami in evropsko farmakopejo v Uradnem kontrolnem laboratoriju;
 • sheme »Družini prijazno podjetje« na vseh lokacijah;

NLZOH je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Kontrolni organ, ki deluje na NLZOH, v sestavi Centra za okolje in zdravje, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-115 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020).

Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano/ )

Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil, ki deluje na lokaciji Ptujska ulica 21, Ljubljana, je polnopravni član Evropske mreže uradnih kontrolnih laboratorijev pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (EDQM – veljavno potrdilo).

Da povzamemo. Zakaj sodelovati z nami?

 • Strokovnost:
  Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah. Dosegamo zahtevane standarde znanja v vseh svojih dejavnostih, kar nam omogoča agilnost, s katero se odzivamo na nove izzive javnega zdravja, uvajamo nove tehnologije in opremo ter uspešno širimo obseg metod. V zavodu deluje ugleden raziskovalni tim z mednarodnimi referencami najvišje ravni.
 • Neodvisnost:
  Naloge v vseh naših dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno. Delujemo nepristransko in v skladu z etičnimi standardi.
 • Odgovornost:
  Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času. Odgovornost je osebnostna drža posameznika tako v odnosu do sodelavcev in kolegov v drugih institucijah ter uporabnikov storitev kot tudi do premoženja in ugleda zavoda.
 • Zanesljivost:
  Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev. Osebno k temu prispeva vsak zaposleni s svojo kompetentnostjo in zavzetostjo ter z uporabo zanesljivih metod in opreme.
Splošni pogoji poslovanja in postopek pritožb/prizivov

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content