Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Kakovost

je gradnik prihodnosti in ključni dejavnik našega dolgoročnega uspeha in obstoja

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano je ena od naših osnovnih vrednot zaupanje. Zato si še posebej prizadevamo za zaupanje v naše storitve, pa naj bodo to rezultati preskušanj, ocene, mnenja ali spoštovanje dogovorov. Zaupanje gradimo na usposobljenosti, ki jo izkazujemo z akreditiranimi metodami, certificiranimi sistemi vodenja kakovosti, pridobljenimi pooblastili in dovoljenji.

S certificiranim sistemom vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 nenehno izboljšujemo kakovost svojih dejavnosti, storitev in načina poslovanja zavoda kot celote.

Z akreditiranimi dejavnostmi po SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.
Na naših centrih, glede na dejavnost, upoštevamo tudi naslednje zahteve:

 • dobre proizvodne prakse DPP (GMP) na področju preskušanja farmacevtskih pripravkov;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine;
 • Certifikat EDQM (»Attestation«), ki dokazuje skladnost delovanja UKL z ISO/IEC 17025 in smernicami laboratorijev OMCL;
 • Certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA, s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN Standarda EN 16636:2015;
 • sheme »Družini prijazno podjetje«.

Zaupanje v naše storitve pa preverjamo tudi s sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah.

Da povzamemo. Zakaj sodelovati z nami?

 • Strokovnost:
  Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah. Dosegamo zahtevane standarde znanja v vseh svojih dejavnostih, kar nam omogoča agilnost, s katero se odzivamo na nove izzive javnega zdravja, uvajamo nove tehnologije in opremo ter uspešno akreditiramo nove metode. V zavodu deluje ugleden raziskovalni tim z mednarodnimi referencami najvišje ravni.
 • Neodvisnost:
  Naloge v vseh naših dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno. Delujemo nepristransko in v skladu z etičnimi standardi.
 • Odgovornost:
  Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času. Odgovornost je osebnostna drža posameznika tako v odnosu do sodelavcev in kolegov v drugih institucijah ter uporabnikov storitev kot tudi do premoženja in ugleda zavoda.
 • Zanesljivost:
  Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev. Osebno k temu prispeva vsak zaposleni s svojo kompetentnostjo in zavzetostjo ter z uporabo zanesljivih metod in opreme.
Splošni pogoji poslovanja in postopek pritožb/prizivov

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content