Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Politika kakovosti

V NLZOH okolju ponujamo storitve na področju medicinske mikrobiologije, analitike in varovanja okolja, uradne kontrole kakovosti zdravil (UKL) ter razumevanja povezanosti virov onesnaževanja s širjenjem in učinki onesnaževanja ter postopki ukrepov za izboljšanje stanja v okolju. Pri svojem delu upoštevamo cilje kakovosti.

Temeljno usmeritev navajamo med cilji NLZOH, ki v celoti ustrezajo naši dejavnosti in odražajo naše poslanstvo. Organizacijska sestava je procesno naravnana.

Skrbimo za neodvisnost in nepristranskost organizacijskih enot z izključevanjem dejavnikov, ki bi lahko ogrozili zaupanje v rezultate laboratorijskih preskusov in rezultatov kontrole.

Usmeritev zavoda je doseči najvišjo stopnjo strokovnega in organizacijskega razvoja ter usposobljenost za izvajanje najzahtevnejših nalog na področju ugotavljanja ravni izpostavljenosti posameznih skupin prebivalstva in okolja škodljivim dejavnikom.

Opredelili smo cilje za uspešno izpolnitev našega poslanstva, da dosežemo in vzdržujemo najvišjo stopnjo strokovne usposobljenosti in neodvisnosti ter s tem zgradimo ustrezno zaupanje javnosti v naše delo. Cilje bomo dosegli le, če bomo z visoko ravnjo kakovosti svojih storitev dosegli zadovoljstvo zainteresirane javnosti.

Želimo imeti zadovoljne stranke, ki bodo generirale nove uporabnike naših storitev. Zato gradimo, vzdržujemo in razvijamo sistem vodenja. Cilji v našem zavodu predstavljajo niz ukrepov za uresničevanje politike kakovosti.

Pozornost pri vodenju zavoda posebej namenjamo upravljanju človeških virov – s skrbjo za njihovo stalno usposabljanje, strokovni razvoj in ustrezne delovne pogoje – ter pazljivemu odnosu do okolja s preventivnim delovanjem na področjih, na katerih bi naša dejavnost lahko imela okolju neprijazne ali celo škodljive učinke.

Smo družbeno odgovorni in z ukrepi v okviru Družini prijaznega podjetja svojim zaposlenim pomagamo uskladiti službene obveznosti z družinskimi.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content