Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Informativno zbiranje ponudb za nakup zemljišča za izgradnjo stavbe za zdravstveno dejavnost

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja   INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO STAVBE ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST. Dokumentacija: Rok:

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST. Dokumentacija:

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content