Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo počitniških enot

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica dr. Romana Martinčič, spec. manag. na podlagi 14. alinee prvega odstavka 12. člena Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, objavlja                                  

Namera za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 52. in 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE in 78/23 – ZORR) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Celovita energetska prenova stavb NLZOH – Maribor in Kranj«

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH) na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) kot javni partner objavlja predmetni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova stavb

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST. Dokumentacija:

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content