Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Celovita energetska prenova stavb NLZOH – Maribor in Kranj«

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH) na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) kot javni partner objavlja predmetni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova stavb

Informativno zbiranje ponudb za najem parkirnih mest

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z 82. členom in ob smiselni uporabi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) objavlja INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM PARKIRNIH MEST. Dokumentacija:

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 – ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content