Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Zasebnost in uporaba strani NLZOH.si

o spletno mesto za vas pripravlja NLZOH (NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO), Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: NLZOH). Podatki o NLZOH in njegovih storitvah ter tretjih osebah in njihovih storitvah, zbrani na tem spletnem mestu, so pripravljeni z veliko mero skrbnosti, vseeno pa obstaja možnost, da pri dodajanju vsebin ali kakršnihkoli drugih spremembah na spletnem mestu pride do napak, za kar se obiskovalcem spletnega mesta opravičujemo. Z obiskom tega spletnega mesta vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema pogoje uporabe spletnega mesta NLZOH.si.

Vsebina in izključitev odgovornosti

Vse vsebine na spletnem mestu NLZOH.si so informativnega značaja. NLZOH se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, storitve ali opisanega postopka. Prav tako NLZOH ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

NLZOH v nobenem primeru ni in ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, prek katere je mogoče dostopati do spletnega mesta NLZOH.si, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani ali njihove kakršnekoli uporabe. NLZOH ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta NLZOH.si.

NLZOH si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta NLZOH.si kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pravno obvestilo

Vse pravice spletnega mesta NLZOH.si so pridržane. Vsa slikovna in pisna gradiva in informacije na spletnem mestu NLZOH.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine NLZOHa in njegovih partnerjev, katerih vsebine so vključene na spletno mesto NLZOH.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu NLZOH.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta NLZOH.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja NLZOH.

Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnega mesta lahko NLZOH kadarkoli spremeni ter so za uporabnike zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

NLZOH uporablja tehnologijo piškotkov, s pomočjo katerih omogoča (v primeru uporabe statističnega orodja Google Analytics) sledenje vaši poti po spletnem mestu ter ocenjevanje in izboljševanje spletnega mesta z namenom, da bi ga naredili kar najbolj uporabnikom prijaznega. Sami lahko spletni brskalnik nastavite tako, da onemogoči delo s piškotki ali da vas opozori, kadar so piškotki poslani.

Za namene statistike si NLZOH pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev njegovega spletnega mesta, iz katerih niso razvidne individualne lastnosti posameznika. NLZOH spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta obdelovala v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter elektronskega komuniciranja.

Na nekaterih delih našega spletnega mesta boste NLZOH zaupali svoje osebne podatke, na primer zaradi povpraševanja. NLZOH jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varoval kot zaupne skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki jih NLZOH posredujete, NLZOH ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali. Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta NLZOH. Osebni podatki uporabnika so primerni za obdelavo šele po tem, ko uporabnik na spletnem mestu NLZOH vnese svoje osebne podatke (na primer zaradi povpraševanja), ter izrecno poda soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo.

NLZOH se kot upravljalec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti tako, da zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev.

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu NLZOH, se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani.

NLZOH bo pri obdelavah osebnih podatkov, kjer bo ocenil, da bi lahko prišlo do velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, opravil oceno učinka. Gre za dolžnost, da upravljalec, ki pri svoji dejavnosti obdeluje osebne podatke, pred uporabo novih tehnologij opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov, kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

NLZOH bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavil nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedel. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo NLZOH obvestil tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov na strani pooblaščenih izvajalcev NLZOHa

Rubikon GRAL d.o.o. je skupaj z NLZOHom vzdrževalec informacijskega sistema NLZOH.si ter za NLZOH opravlja naloge s področja vzdrževanja in nadgradnje portala. in morebitna druga zunanja podjetja, ki za NLZOH opravljajo določene dejavnosti v okviru portala, se zavezujejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil NLZOH ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

NLZOH lahko zaradi varnostnih razlogov in zagotavljanja nemotene uporabe njegovega spletnega mesta vsem uporabnikom uporablja programe za spremljanje prometa in identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakršnegakoli drugega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko informacije iz teh virov uporabijo za identifikacijo posameznikov.

Zunanje povezave

Vsebine na spletnem mestu NLZOH.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so druga spletna mesta, posamezne spletne strani in drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletnih strani www.NLZOH.si ne morejo domnevati, da spletne strani, do katerih spletno mesto ponuja povezave, upoštevajo enaka načela spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih upošteva NLZOH. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost NLZOHa za vse primere izključena.

Avtorske pravice

To spletno mesto vsebuje gradivo, zaščiteno z avtorskim pravom. Za to gradivo sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravico reprodukcije in distribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali distribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteno gradivo se kljub temu lahko citira in uporablja dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki v splošnem dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Kontakt

Imate vprašanja ta temo upravljanja podatkov? Poiščite naše kontakte za ustrezno področje.

Maribor, 14. 12. 2020

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content