KAKO SE UGOTAVLJA SKLADNOST IN VARNOST IGRAČE

Sreda 2. oktobra 2019 (9:00 – 13:30)

Seminar je namenjen proizvajalcem igrač majhnih podjetij in dejavnosti. Prikazan bo postopki izdelave tehnične dokumentacije in njenih vsebin (kosovnica, ocena varnosti), pristopi ugotavljanja različnih možnih tveganj kot so kemična, mehanska in fizikalna, električna, vnetljivostna in morebitna druga, v povezavi s splošnimi informacijami o standardih in predpisih, ki določajo varnostne zahteve ter predstavitev pomena vsebine Izjave o skladnosti.

Za več informacij in prijavo kliknite tukaj.
NLZOH je skupaj z NIJZ in ARSO organiziral 5. srečanje PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki je potekalo v Celju 4. junija 2019. Na srečanju smo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja, dostopnost informacij javnosti. Z interdisciplinarnim pristopom izboljšamo kakovost informacij.
V sklopu evropskega tedna trajnostnega razvoja bomo na NLZOH organizirali dogodek PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki bo ki bo 4. junija 2019 ob 15.30 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje. Vabljeni!

Napoved od 12. do 18. junija 2019

Višek sezone cvetnega prahu trav v nižinah je za nami, obremenitve bodo še vedno visoke. Na Obali bo glavni alergen v zraku cvetni prah oljke.

Za več informacij kliknite tukaj ali pišite na pelodinfo@nlzoh.si.

Eno izmed področij dela Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH) je pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo. Tako je Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto (OKA Nm), pod vodstvom strokovne mentorice Bernarde Rupar, sodeloval z dijakinjo Srednje šole Črnomelj, Nino Težak, pri raziskovalni nalogi z naslovom Resorpcija kovin iz tal v rastline.