logo-top

Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano
Nacionalni inštitut za javno zdravje in
Agencija Republike Slovenije za okolje

vas vabimo na
srečanje

OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE

ki bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 15.00 uri
v Viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih

Pogostost alergijskih bolezni narašča. Na pogostost pojavljanja alergenov v zraku
vplivajo številni dejavniki, med njimi podnebne spremembe, urbanizacija,
onesnažen zrak, uničenje naravne flore in razširjanje tujerodnih vrst.

Na srečanju bomo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja ter dostopnost informacij javnostim.
Predstavili bomo alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje, podatke o alergenih in
drugih onesnaževalih v zraku ter vpliv podnebnih sprememb. Izpostavili bomo predvsem lokalne značilnosti.

Med in po predavanjih bo potekal prikaz vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu. Prikazali bomo enostavno metodo sledenja
cvetnemu prahu v zraku, ki je primerna za naravoslovne krožke za šolske interesne dejavnosti.


 Program in dodatne informacije si lahko prenesete tukaj.