Rumeni seznam držav

Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), se šteje, da je na rumenem seznamu (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega).

Seznam držav najdete tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Državljani Slovenije ne glede na prebivališče in njihovi ožji družinski člani,* ki potujejo skupaj z njimi, ter tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. To je na primer izvirnik računa za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. plačilo turistične takse). Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, da prihajajo iz države z rdečega seznama.

Za druge osebe je ob vstopu obvezna desetdnevna karantena (razen če sodijo med katerokoli izmed 21 izjem v prvem odstavku 10. člena odloka).

Pri tem izjeme iz 2., 3., 8.–10., 12., 13., 16., 17. in 19. točke potrebujejo tudi negativni izvid testa glede covida-19, ki ni bil opravljen v Sloveniji, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna, in se seznam objavi na tukajšnji spletni strani.

Izjeme so na primer:

 • čezmejni dnevni delovni migranti,
 • čezmejni tedenski delovni migranti (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),*
 • osebe v gospodarskem prometu (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki izvajajo dejavnost s potrdilom pristojnega ministrstva (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),*
 • osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, 
 • osebe z nujnimi poslovnimi razlogi,
 • osebe z rezervacijo nočitve v Sloveniji (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki so člani tuje uradne delegacije,
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu,
 • osebe, ki so prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom,
 • osebe (s spremljevalcem, kadar je nujno potreben), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem* zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali drugi državi članici schengenskega območja (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19).

Tedenski delovni migrant ima sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji (oziroma v sosednji državi) in ne prehaja državne meje zaradi prihoda na delo vsakodnevno delo, ampak praviloma prehaja mejo zaradi prihoda na delo ali odhoda z dela enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko, lahko tudi v neenakomernih ciklih. V državi, kjer dela, ima lahko urejeno bivališče. Ob vstopu mora predložiti negativni izvid testa glede covida-19.

* Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

* Pod nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, pri katerih bi se lahko zaradi opustitve obravnave zgodilo poslabšanje zdravstvenega stanja (npr. kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva). Pod nujne zdravstvene preglede in posege pa se ne štejejo tiste storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi ali so rutinski specialistični pregledi (prvi pregledi v ginekologiji, okulistiki, dermatologiji ipd.) ter preventivni pregledi.   

 

Rdeči seznam držav

Države s poslabšano epidemiološko sliko ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.

Desetdnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav.

Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3–8, 10, 16, 18–21 v prvem odstavku 10. člena odloka.

Te izjeme so na primer:

 • osebe v gospodarskem prometu (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe, ki potujejo v tranzitu,*
 • osebe, ki izvajajo dejavnost, za katero jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • predstavniki tujih varnostnih organov (policija ali pravosodje),
 • poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki so člani tuje uradne delegacije,
 • osebe, prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom,
 • osebe (s spremljevalcem, kadar je nujno potreben), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem* zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali drugi državi članici schengenskega območja (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19).

Tranzit pomeni, da mora oseba v dvanajstih urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

*Za nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, pri katerih bi opustitev obravnave lahko povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja (npr. kemoterapija, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva). Za nujne zdravstvene preglede in posege se ne štejejo tiste storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi ali so rutinski specialistični pregledi (prvi pregledi v ginekologiji, okulistiki, dermatologiji ipd.) ter preventivni pregledi.

Za izjeme iz 3., 8., 10., 16. in 19. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa glede covida-19, ki ni bil opravljen v Sloveniji, ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna, in se seznam objavi na tukajšnji spletni strani.

V skladu z določili Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, objavljene v Uradnem listu RS, št. 112, dne 20. 8. 2020, spodaj objavljamo seznam laboratorijev, ki smo jih prepoznali kot ustrezne, in sicer:

 • LABORATORIJI VSEH DRŽAV ČLANIC EU ALI SCHENGENSKEGA OBMOČJA:
  Republika Slovenija priznava rezultate testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki so bila opravljena v laboratorijih držav članic EU ali schengenskega območja.
 • LABORATORIJI IZ DRŽAV ČLANIC, KI NISO IZ EU ALI SCHENGENSKEGA OBMOČJA:
  Trenutni seznam laboratorijev držav, ki niso članice EU ali schengenskega območja, katerih rezultate testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 Republika Slovenija priznava, najdete v spodnjem seznamu:

  Država/inštitucija Naziv v Angleškem jeziku

  Črna gora

  Montenegro
  Institut za javno zdravlje Crne Gore, Džona Džeksona bb, Podgorica, Crna Gora Institute for Public Health, bb John Jackson Street, Podgorica, Montenegro

  Federacija Bosne in Hercegovine

  Federation of Bosnia and Herzegovina
  Klinički centar Tuzla University Clinical Center Tuzla
  Sveučilišna klinička bolnica Mostar University Clinical Hospital of Mostar
  Opća bolnica dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Dr. Abdulah Nakas General Hospital
  Kantonalna bolnica Zenica Zenica Cantonal Hospital
  Opća bolnica Tešanj Tesanj General Hospital
  Kantonalna bolnica Dr Ifran Ljubijankić Bihač Dr. Irfan Ljubijankic Cantonal Hospital
  Zdravstvena ustanova "Alea Dr Kandić", Sarajevo Health institution “Alea dr Kandic”, Sarajevo
  Evrofarm Centar Laboratorija, Kolodvorska 5, Pofalići, 71 000 Sarajevo Eurofarm Center Polyclinic - Central Laboratory, Kolodvorska 5, Pofalići, 71 000 Sarajevo
  Privatni mikrobiološki parazitološki laboratorij Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva 16, Sarajevo Private microbiological parasitological laboratory, Defenders of Sarajevo 16, 71000 Sarajevo
  Laboratorij Veterinarske fakultete Univerze v Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, Sarajevo 71000 Veterinary Faculty, University of Sarajevo, Zmaja od Bosne 90, Sarajevo 71000

  Egipt

  Egypt
  Alexandria: Alexandria Fever Hospital, Lombroso - Al Hadra - in front of Nariman Hospital Alexandria: Alexandria Fever Hospital, Lombroso - Al Hadra - in front of Nariman Hospital
  Aswan: Aswan Fever Hospital, kuliyat Altarbia Street - Aswan Chest Diseases Hospital Aswan: Aswan Fever Hospital, kuliyat Altarbia Street - Aswan Chest Diseases Hospital
  Asyut: Asyut Chest Diseases Hospital, Asmaa allah el hosna street Next to the Health Affairs Directorate Asyut: Asyut Chest Diseases Hospital, Asmaa allah el hosna street Next to the Health Affairs Directorate
  Bani Sweif: Central laboratory in Beni Suef, El zohor city , Safia Zaghloul Street Bani Sweif: Central laboratory in Beni Suef, El zohor city , Safia Zaghloul Street
  Beheira: Central laboratory in Damanhour, Al-Gomhoria Street, next to Chest Diseases Hospital Beheira: Central laboratory in Damanhour, Al-Gomhoria Street, next to Chest Diseases Hospital
  Cairo: Abbasid Fever Hospital, Ramses Street Extension - Nasr City Cairo: Abbasid Fever Hospital, Ramses Street Extension - Nasr City
  Cairo: Central Public Health Laboratories, 19 Sheikh Rayhan Street - Abdin Cairo: Central Public Health Laboratories, 19 Sheikh Rayhan Street - Abdin
  Dakahlia: Mansoura International Hospital, Behind the stadium of Mansoura Dakahlia: Mansoura International Hospital, Behind the stadium of Mansoura
  Damietta: Damietta Fever Hospital, Bab El-Harss - Damietta Damietta: Damietta Fever Hospital, Bab El-Harss - Damietta
  Fayoum: Fayoum General Hospital, Al-Nabawy Al-Mohandes Street next to the Health Affairs Directorate Fayoum: Fayoum General Hospital, Al-Nabawy Al-Mohandes Street next to the Health Affairs Directorate
  Gharbia: Tanta Fever Hospital, Schools Street - Tanta Gharbia: Tanta Fever Hospital, Schools Street - Tanta
  Giza: Imbaba Fever Hospital, Corniche El Nil - Imbaba Giza: Imbaba Fever Hospital, Corniche El Nil - Imbaba
  Ismailia: Ismailia Fever Hospital, El Galaa Bridge - Ismailia City Ismailia: Ismailia Fever Hospital, El Galaa Bridge - Ismailia City
  Kafr El-Sheikh: Al-Zafarana Hospital, Zafrana - Hamoul Kafr El-Sheikh: Al-Zafarana Hospital, Zafrana - Hamoul
  Luxor: Luxor Fever Hospital, Alzanagta - Naga Mohamed Moussa Luxor: Luxor Fever Hospital, Alzanagta - Naga Mohamed Moussa
  Marsa Matrouh: Al-Najila Hospital, Matrouh Road, Alexandria Desert Road Marsa Matrouh: Al-Najila Hospital, Matrouh Road, Alexandria Desert Road
  Menoufia: Shebin Al-Kom Fever Hospital, Meet Khalaf - Shebin El-Kom Center Menoufia: Shebin Al-Kom Fever Hospital, Meet Khalaf - Shebin El-Kom Center
  Minya: Gerahat el-youm el wahed Samalut, Arab Al-Zeinaa, Al-Sharia Bridge , Samalut Minya: Gerahat el-youm el wahed Samalut, Arab Al-Zeinaa, Al-Sharia Bridge , Samalut
  New Valley: Kharga Fever Hospital, Shula Square - Kharga New Valley: Kharga Fever Hospital, Shula Square - Kharga
  Port Said: Port Said Fever Hospital, El Thalathiny Street in front of Port Said Stadium Port Said: Port Said Fever Hospital, El Thalathiny Street in front of Port Said Stadium
  Qena: Qena Fever Hospital, In front of the Engineers Syndicate - Qena Qena: Qena Fever Hospital, In front of the Engineers Syndicate - Qena
  Sharkia: Central laboratory in  sharkia, El tagnid street next to Zagazig Chest Diseases Hospital Sharkia: Central laboratory in  sharkia, El tagnid street next to Zagazig Chest Diseases Hospital
  Sohag: Akhmim Central Hospital, Akhmim Road - Sohag Sohag: Akhmim Central Hospital, Akhmim Road - Sohag
  South of Sinaa: Al-Tor General Hospital, In front of East Delta station - Tor Sinai South of Sinaa: Al-Tor General Hospital, In front of East Delta station - Tor Sinai
  South of Sinaa: Sharm El Sheikh International Hospital, Sharm El Sheikh - South Sinai South of Sinaa: Sharm El Sheikh International Hospital, Sharm El Sheikh - South Sinai
  The Red Sea: The central laboratory in Hurghada, Altaelim Street – Dahar The Red Sea: The central laboratory in Hurghada, Altaelim Street – Dahar

  Hong Kong

  Hong Kong
  Bolnišnica Canossa (Caritas), 1 Old Peak Road, Hong Kong Canossa Hospital (Caritas), 1 Old Peak Road, Hong Kong

  Iran

  Iran
  Bolnišnica Nikan, No.6 - 22 Bahman st. - Araj enterance - Artesh Hwy. - Aghdasyeh – Tehran Nikan Hospital, No.6 - 22 Bahman st. - Araj enterance - Artesh Hwy. - Aghdasyeh – Tehran

  Izrael

  Israel
  Assuta Hospital in Ramat HaHayal, HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Izrael Assuta Hospital in Ramat HaHayal, HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo, Izrael
  Baruch Padeh Medical Center, Poriya, Dov Hoz 0, Tiberias, Izrael Baruch Padeh Medical Center, Poriya, Dov Hoz 0, Tiberias, Izrael
  Barzilai Medical Center, Ha-Histadrut St 2, Ashkelon, Izrael Barzilai Medical Center, Ha-Histadrut St 2, Ashkelon, Izrael
  Beilinson Hospital - Rabin Medical Center, Zeev Jabutinsky Rd 39, Petah Tikva, Izrael  Beilinson Hospital - Rabin Medical Center, Zeev Jabutinsky Rd 39, Petah Tikva, Izrael 
  Carmel Medical Center, Mikhal St 7, Haifa, 3436212, Izrael Carmel Medical Center, Mikhal St 7, Haifa, 3436212, Izrael
  Galilee Medical Center, 89 Nahariya-Cabri, Nahariyya, Izrael Galilee Medical Center, 89 Nahariya-Cabri, Nahariyya, Izrael
  HaEmek Medical Center, Yitshak Rabin Boulevard 21, Afula, 1834111, Izrael HaEmek Medical Center, Yitshak Rabin Boulevard 21, Afula, 1834111, Izrael
  Hadassah University Hospital - Ein Kerem, Kiryat Hadassah, Jerusalem, Izrael  Hadassah University Hospital - Ein Kerem, Kiryat Hadassah, Jerusalem, Izrael 
  Hillel Yaffe Medical Center, Ha-Shalom St, Hadera, Izrael Hillel Yaffe Medical Center, Ha-Shalom St, Hadera, Izrael
  Ichilov Hospital, Weizmann St 6, Tel Aviv-Yafo, Izrael  Ichilov Hospital, Weizmann St 6, Tel Aviv-Yafo, Izrael 
  Kaplan Medical Center, Derech Pasternak 1, Rehovot, Izrael Kaplan Medical Center, Derech Pasternak 1, Rehovot, Izrael
  Meir Medical Center, Tchernichovsky St 59, Kefar Sava, 4428164, Izrael Meir Medical Center, Tchernichovsky St 59, Kefar Sava, 4428164, Izrael
  Rambam Health Care, HaAliya HaShniya St 8, Haifa, Izrael  Rambam Health Care, HaAliya HaShniya St 8, Haifa, Izrael 
  Sheba Medical Center, Derech Sheba 2, Ramat Gan, Izrael Sheba Medical Center, Derech Sheba 2, Ramat Gan, Izrael
  Soroka Medical Center, Yitzhack I. Rager Blvd 151, Be'er Sheva, Izrael Soroka Medical Center, Yitzhack I. Rager Blvd 151, Be'er Sheva, Izrael
  Wolfson Medical Center, Ha-Lokhamim St 62, Holon, 5822012, Izrael Wolfson Medical Center, Ha-Lokhamim St 62, Holon, 5822012, Izrael
  Yitzhak Shamir (Assaf-Harofeh) Medical Center, Zerifin 70300 , ISRAEL Yitzhak Shamir (Assaf-Harofeh) Medical Center, Zerifin 70300 , ISRAEL
  Yoseftal Medical Center, Derekh Yotam, Eilat, Izrael Yoseftal Medical Center, Derekh Yotam, Eilat, Izrael
  Ziv Medical Center, Derech HaRambam, Safed, Izrael Ziv Medical Center, Derech HaRambam, Safed, Izrael

  Kosovo

  Kosovo
  Laboratorij za klinično mikrobiologijo, Poliklinika Lipanj »UBT« Laboratory for Clinical Microbiology, Polyclinic in Lipjan »UBT«
  Laboratorij za klinično mikrobiologijo, Poliklinika Priština »OLIVE MEDICAL GROUP« Laboratory for Clinical Microbiology, Polyclinic in Pristina »OLIVE MEDICAL GROUP«
  Laboratorij za molekularno mikrobiologijo pri Nacionalnem Inštitutu za zdravje Kosovo (IKShPK) Laboratory for Molecular Microbiology, National Institute of Health of Kosovo (IKShPK)

  Mehika

  Mexico
  Clinical laboratory Campestre (Laboratorio Clínico del Campestre), Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 208, Lomas del Campestre I, 20119 Aguascalientes, Ags., Mehika Clinical laboratory Campestre (Laboratorio Clínico del Campestre), Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 208, Lomas del Campestre I, 20119 Aguascalientes, Ags., Mexico

  Republika Severna Makedonija

  The Republic of North Macedonia
  Institut za javno zdravje na Republika Severna Makedonija, Skopje Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia

  Republika Srbija

  Republic of Serbia
  Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut Instutute of Public Health of Serbia dr. Milan Jovanovic Batut
  Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Insitute of Virology, Vaccines and Sera "Torlak" 
  Gradski zavod za javno zdravlje Beograd City Institute of Public Health Belgrade 
  Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd Institute for biocides and medical ecology, Belgrade

  Republika Srbska

  Republika Srpska
  JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka (vzorec je mogoče odvzeti tudi regionalnik enotah inštituta, na primer v Doboju, Zvorniku, Trebinju, Foči, Vzhodno Sarajevo) Public Health Institute of the Republic of Srpska
  Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka Public Health Institute of the Republic of Srpska, Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka
  Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Dvanaest beba, 78000 Banja Luka University Clinical Centre of the Republic Srpska, Dvanaest beba, 78000 Banja Luka
  Bolnica "Sveti vračevi" Bijeljina, Srpske vojske 53, 76300 Bijeljina Sveti vračevi Hospital, Srpske vojske 53, 76300 Bijeljina
  Univerzitetska bolnica Foča, Studentska 5, 73300 Foča Foca University Hospital, Studentska 5, 73300 Foča

  Republika Turčija

  Republic of Turkey
  Letališče Instanbul (Health Audit Center), Tayakadın District Terminal Street No.1 Arnavutköy / Istanbul Istanbul Airport (Health Audit Center), Tayakadın District Terminal Street No.1 Arnavutköy / Istanbul

  Rusija / Russia
  Altai Territory Helmi LLC
  70, Pushkina str., Barnaul
  Altai Territory KGBUZ Consultative and Diagnostic Center, Biysk
  33, Sovetskaya str., Biysk
  Altai Territory LLC Clinical Diagnostic Laboratory Zdorovye
  37, Suhe Bator str., Barnaul
  Altai Territory LLC CVMR Galatea
  152, Shevchenko str., Barnaul
  Altai Territory LLC MC Laboratory of DNA-Diagnostics
  lit. 17, 12, Kosmonavtov prosp., Barnaul
  Amur Oblast (Region)  LLC Amur Test
  148, Zavodskaya str., Blagoveschensk
  Amur Oblast (Region)  LLC AmurMET LDC Spektr
  24/1, 50 let Oktyabrya, Blagoveschensk
  Amur Oblast (Region)  Medical Center Sogaz Profmedicina
  1/1, Svobodnensky district, Chernigovka village
  Astrakhan Oblast (Region) ChUZ Medico Sanitary Unit
  5, Kubanskaya str., Astrakhan
  Astrakhan Oblast (Region) LLC City Diagnostic Laboratory
  27, 3rd Tikhvinskaya str., Astrakhan
  Astrakhan Oblast (Region) LLC RECON
  151 A, Trofimova Str., Astrakhan
  Chechen Republic LLC Medico-Aesthetic Center Sitiklinik
  19, P. Lumumba str., Grozny 364014
  Chelyabinsk Oblast (Region) Doctor Lab, LLC
  office 22, 5, Kaslinskaya street, Chelyabinsk
  Chelyabinsk Oblast (Region) LLC INVITRO-Ural
  281 B, Rossiyskaya str., Chelyabinsk
  Chelyabinsk Oblast (Region) LLC Medical Center Lotos
  187 B, Truda str., Chelyabinsk 
  Chelyabinsk Oblast (Region) Progressive Medical Technologies LLC
  bldg. А, 45, Komsomolsky Pr., Chelyabinsk 
  Chelyabinsk Oblast (Region) State Healthcare Institution City Hospital No. 2, Magnitogorsk
  50, Uralskaya str., Magnitogorsk
  Irkutsk Oblast (Region) UNILAB-Irkutsk LLC
  86, Friedrich Engels str., Irkutsk 
  Kabardino-Balkar Republic LLC Firm SEM
  7, Golovko str., Nalchik
  Kabardino-Balkar Republic LLC Tsentralnaya Polyklinika
  142, Tolstogo str., Nalchik
  Kaliningrad Oblast (Region) LLC Medekspert Lab
  8, Kosmonavta Leonova str., Kaliningrad
  Kaluga Oblast (Region) LLC Clinic No. 1
  Kaluga Oblast (Region), 6A, Aksenova str., Obninsk
  Karachay-Cherkess Repulic LLC "MedCenterServis"
  189, Sovetskaya str., Cherkessk
  Kemerovo Oblast (Region) - Kuzbass Grand Medica, LLC
  11, Kuznetskstroevsky prosp., Novokuznetsk
  Kemerovo Oblast (Region) - Kuzbass LLC Media - Service
  5, Festivalnaya str., Novokuznetsk
  Khabarovsk Territory Lanta, LLC
  office 214, 204, 60-letiya Oktyabrya prosp., Khabarovsk
  Khabarovsk Territory LLC DNA-Laboratory
  4, Dzerzhinskogo str., Khabarovsk
  Khabarovsk Territory UNILAB-HABAROVSK LLC
  3rd floor, 92, Bolshaya str., Khabarovsk 680000
  Khabarovsk Territory Virolab, LLC
  16, Marsovaya str., Khabarovsk
  Khanty-Mansiysk AO-Yugra JSC Group of companies Medsi
  17, Mendeleeva str., Nizhnevartovsk
  Khanty-Mansiysk AO-Yugra LLC Healthcare Institution Diagnostic Center Avicenna Inc.
  3/7, Sergey Bezverkhov str., Surgut
  Khanty-Mansiysk AO-Yugra LLC MC Vira
  office 3, 26, 11th district, Nefteyugansk
  Kirov Oblast (Region) Centralized Clinical Diagnostic Laboratory LLC
  office 43, 227, Pavel Korchagin str., Kirov
  Kirov Oblast (Region) LLC Medekspert
  29 A, Oktybrsky Prospect, Kirov
  Kostroma Oblast (Region) Myr Zdorovia, LLC
  15, Titova str., Kostroma
  Kostroma Oblast (Region) NovLab, LLC
  5A, Simanovskogo str., Kostroma
  Krasnodar Territory JSC Krasnaya Talka Health Center
  38, Mira str., Gelendzhik
  Krasnodar Territory LLC Ekaterininskaya Clinic
  265/2, Gertsen str., Krasnodar
  Krasnodar Territory LLC Medical Diagnostic Center ELISA
  27/1, Gagarina str., Sochi 
  Krasnodar Territory LLC MEDICAL LABORATORY OPTIMUM
  22, Staronasypnaya str., Sochi 
  Krasnodar Territory LLC Preobrazhenskaya Clinic
  210 D, D1, Stavropolskaya str., Krasnodar
  Krasnodar Territory LLC SL MedicalGroup
  96, Moskovskaya str., Krasnodar
  Krasnodar Territory Modern Diagnostic Technologies LLC
  201, Kalinina str., Krasnodar
  Krasnodar Territory Persona-Med CDC LLC
  33, Postovaya str., Krasnodar
  Krasnoyarsk Territory Laboratory Technologies Center ABV, LLC
  office 20, 160, Krasnoyarsky rabochy newspaper Prosp., Krasnoyarsk 
  Krasnoyarsk Territory LLC RLDC IHMI
  27, Krasnoyarsky rabochy newspaper Prosp., Krasnoyarsk
  Kurgan Oblast (Region) CMGE LLC
  109 A, Gogol str., Kurgan
  Kurgan Oblast (Region) LLC Medical and Diagnostic Complex DNA Center
  119, Sovetskaya str., Kurgan
  Kursk Oblast (Region) MEALAB, LLC
  4, Ukhtomskogo str., Kursk
  Moscow Bank of Russia Multidisciplinary Medical Center
  66, Sevastopolsky Pr., Moscow
  Moscow BION LLC
  bldg. 1, 4a, Gostinichny proezd, Moscow
  Moscow CMD Federal Budget Institution of Science, Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor
  3a, Novogireevskaya str., Moscow
  Moscow DiaLab Plus LLC
  8, Ostrovityanova str., Moscow
  Moscow Federal Budget Institution of Science, Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor
  3a, Novogireevskaya str., Moscow
  Moscow Federal Budget Institution of Science, National Medical Research Center for Phthisiopulmonology and Infectious Diseases of the Ministry of Health of the Russian Federation
  bldg. 2, 4, Dostoevskogo str., Moscow
  Moscow Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center for Preventive Medicine Therapy of the Ministry of Health of the Russian Federation
  bldg. 3, 10, Petroverigsky lane, Moscow
  Moscow Federal State Funded Research Institution Central TB Research Institute
  2, Yauzskaya Alley, Moscow
  Moscow Federal State Funded Research Institution Research Institute of Vaccines and Serums named after I.I. Mechnikov (Mechnikov FGBNU NIIVS)
  15, 1st Dubrovskaya str., Moscow
  Moscow Independent Laboratory INVITRO LLC
  bldg. 44, 1, Nagatinskaya str., Moscow
  Moscow JSC Family Doctor
  11, Aptekarsky lane, Moscow
  Moscow JSC Institute of Plastic Surgery and Cosmetology
  27, Olkhovskaya str., Moscow
  Moscow JSC Meditsina
  10, 2nd Tverskoy-Yamskoy lane, Moscow
  Moscow Laboratory Diagnostic Center LLC
  bldg. 1, 42, Volgogradsky Prospekt, Moscow
  Moscow LabQuest JSC
  bldg. 13, 20, Berezhkovskaya nab., Moscow
  Moscow LLC Advanced Biotest Immunological Laboratory
  room 1 , 3rd floor, bldg. 3, 20, Nauchny pr., Moscow
  Moscow LLC DNKOM
  1-14 room, 1-2 floors , bldg. 1, 4 , 4th Streletsky pr., Moscow
  Moscow LLC FG Lab
  room 44, 32, Ochakovskoye sh., Moscow
  Moscow LLC INCRIME
  room 1, premise III, 5th floor, bldg. 1, 10, Novaya Basmannaya str., Moscow
  Moscow LLC KDL DOMODEDOVO-TEST
  bldg. 1, 37, Yeniseiskaya str., Moscow
  Moscow LLC Lechebnyi Center (LLC LC)
  15/1, Timura Frunze, Moscow
  Moscow LLC Litech Laboratory
  bldg. 2, 3A, Malaya Semenovskaya str., Moscow
  Moscow LLC LMS Clinic
  5, Kulneva str., Moscow
  Moscow LLC MED-YUTAS
  bldg. 2, 10A, Grimau str., Moscow
  Moscow LLC Mobil Medical Lab
  bldg. 3, 36/1, Novoslobodskaya str., Moscow
  Moscow LLC Modern Medical Technologies Clinic ArchiMed
  bldg. 2, 68 Vavilova str., Moscow
  Moscow LLC On Clinic Geokonik
  bldg. 6, 29, Trubnaya, Moscow 
  Moscow LLC Scientific and Methodological Center for Clinical Laboratory Diagnostics Citilab
  room 1, bldg. 1, 43 G, Khoroshevskoye Highway, Moscow
  Moscow MCK CJSC
  bldg. 2, 19, Vysokaya str., Moscow
  Moscow National Agency of Clinical Pharmacology and Pharmacy LLC (NACPP)
  room 34, 2nd floor, bldg. 8, 2, Ugreshskaya str., Moscow
  Moscow RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY HELIX LLC
  bldg. 3, 3, Elektrolitny pr., Moscow
  Moscow Unimed Laboratories CJSC
  4, 4th Dobryninsky lane, Moscow
  Moscow Oblast (Region) Gemotest Laboratorij, Smirnovskaya Ulitsa
  183, Lyubertsy, Moskovskaya oblast', Rusija, 140000
  Moscow Oblast (Region) LLC Hemotest Laboratory
  Moscow Oblast (Region), 183, Oktyabrsky Prospect, Lyubertsy
  Moscow Oblast (Region) OOO NEL
  Moscow Oblast (Region), 48, Prospect Kosmonavtov, Korolev
  Nizhny Novgorod Oblast (Region) LLC Central Laboratory AVK-Med
  12, Sportsmensky lane, Nizhny Novgorod
  Nizhny Novgorod Oblast (Region) LLC Clinic of Modern Technologies Sadko
  13, Beketova str., Nizhny Novgorod
  Nizhny Novgorod Oblast (Region) LLC Commerce Group NN
  16/8, Krasnye Zori str., Vyksa
  Nizhny Novgorod Oblast (Region) Private Medical Institution "NN Profit"
  11 A, Krasnoselskaya str., Nizhny Novgorod
  Novgorod Oblast (Region) LLC Volna-Lab
  46a, Bolshaya Sankt-Peterburgskaya str., Veliky Novgorod
  Novosibirsk Oblast (Region) AVICENNA Medical Center JSC
  office 3, 2, Uritskogo str., Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) ChUZ KB RZD-Medicina of Novosibirsk
  2a, Vladimirovsky Spusk, Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) Federal State Budgetary Institution named after E.N. Meshalkin, of the Ministry of Health of Russia
  15, Rechkunovskaya str., Novosibirsk 
  Novosibirsk Oblast (Region) Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SB RAS
  25/4, Pirogova str., Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) INVITRO-Siberia, LLC
  9, Rimsky-Korsakov str., Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) MBS-Tekhnologiya, LLC
  bldg. 31, 28, Inzhenernaya str., Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) State Budgetary Healthcare Institution NSO, Novosibirsk Regional Clinical Cutaneous and Venereal Dispensary
  66, Timiryazeva str. Novosibirsk
  Novosibirsk Oblast (Region) State Healthcare Institution NSO Children's City Clinical Hospital No. 3
  81, Okhotskaya str., Novosibirsk
  Omsk Oblast (Region) Euromed Multidisciplinary Center for Modern Medicine LLC
  bldg. 3, 29, Syezdovskaya str., Omsk
  Omsk Oblast (Region) LLC CLD-EXPERT
  84, 17 rabochaya str., Omsk
  Omsk Oblast (Region) LLC KDC Ultramed
  12, Chkalova str., Omsk
  Orel Oblast (Region) SanaTest Laboratory LLC
  6, Lomonosov str., Orel
  Orenburg Oblast (Region) LLC "Medical Diagnostic Center "MediLab"
  21, Yunykh Lenintsev str., Orenburg
  Perm Territory Center for Professional Medicine LLC
  74, Lunacharskogo str., Perm
  Perm Territory JSC Medical Center "Beauty and Health Philosophy"
  64, Kim str., Perm
  Perm Territory LLC Clinic of Complex Medicine Clinician
  room 105, 14, Klara Tsetkin str., Perm
  Perm Territory MedLabExpress, LLC
  14A, Arkady Gaidar str., Perm
  Primorsky Krai LLC Diagnostic Center Laboratory Diagnostic-Asklepiy
  3 Б, Hamarnika str., Vladivostok
  Primorsky Krai LLC ML TAFI-Diagnostika
  25 б, Sadovaya str., Vladivostok
  Primorsky Krai LLC Priboy LTD, Medical Center SANAS
  2A, Strelochnaya str., Vladivostok
  Republic of Bashkortostan Center for Laboratory Diagnostics, LLC
  83/3, Oktyabrya str., Ufa
  Republic of Bashkortostan Laboratory Research Center LLC
  Republic of Bashkortostan, Ufimsky district, 9, Kirova str., Bulgakovo settlement
  Republic of Bashkortostan Limited Liability Company Medservice
  35, Oktyabrskaya str., Salavat
  Republic of Bashkortostan LLC MediaLab
  44, Kirova str., Ufa
  Republic of Bashkortostan LLC Megi Medical Center
  134/7, Mendeleeva str., Ufa
  Republic of Bashkortostan Medical Research Center, Limited Liability Company
  2 a, Bessonova str., Ufa
  Republic of Buryatia LLC Medical Center Diagroup (Diamed)
  12 A, Khakhalov str., Ulan-Ude
  Republic of Crimea Laboratory of Molecular Biology of the Central Research Laboratory of the Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education after V.I. Vernadsky
  5/7, Lenin blvd., Simferopol, Georgievsky Medical Academy, bldg. 5
  Republic of Dagestan LLC Unified Clinical and Diagnostic Laboratory
  111, Lomonosov str., Buynaksk
  Republic of Mordovia LLC MRC Vita-Med
  18 A, Democraticheskaya str., Saransk
  Republic of North Ossetia - Alanya  LLC Clinical Diagnostic Laboratory Dzagurov G.K.
  office 3, 77, Kotsoeva str., Vladikavkaz
  Republic of Tatarstan Citilab LLC, Kazan
  43, Internatsionalnaya str., Kazan
  Republic of Tatarstan LLC Dental Forte Laboratory 2
  10 B, Naberezhnochelninsky pros., Naberezhnie Chelny
  Republic of Tatarstan LLC Family Health L
  office 45, 19 A, Chistopolskaya str., Kazan
  Republic of Tatarstan LLC LDC Biomed
  Republic of Tatarstan LLC Medical Center AYBOLIT
  8a, Kurskaya str., Kazan
  Samara Oblast (Region) CJSC Medical Company IDK
  70, Volzhskoye Highway, Samara
  Samara Oblast (Region) LLC Citilab
  72 letter 1, Alma-Atinskaya str., Samara
  Samara Oblast (Region) LLC Hepatolog
  36A letter SHCH, Serdobskaya str., Samara
  Samara Oblast (Region) LLC Nauka PCR
  office 28, room 82, 106, Novo-Sadovaya str., Samara
  Samara Oblast (Region) LLC SKYLAB
  14 В, Zavodskoye highway, Samara
  Saratov Oblast (Region) LLC Medical Di Center
  26, Gorkogo str., Engels 
  Sevastopol LLC ClinicLabDiagnostika
  2B, Eroshenko str., Sevastopol
  St. Petersburg BioTechMed, LLC
  bldg. 2, 21 A, Vasi Akekseeva str., Saint Petersburg
  St. Petersburg Citilab, JSC
  office 63, bldg. 1B, 34, 19th line of Vasilyevsky Island, St. Petersburg
  St. Petersburg EML LLC
  office 3, room 3 Н, 33 A, Dnepropetrovskaya str., Saint Petersburg
  St. Petersburg Explana, LLC
  offices 1-23, room 30 H, 14A, Akademika Pavlova str., Saint Petersburg
  St. Petersburg Globus Med, LLC
  18D, Zhukova str., St. Petersburg
  St. Petersburg JSC North-West Center for Evidentiary Medicine
  office 22, room 21-H, 28A, Pulkovskoe Highway, St. Petersburg
  St. Petersburg LabTest, LLC
  room 20 H, 13 A, Mineralnaya str., Saint Petersburg
  St. Petersburg LLC INVITRO SPb
  57, Dnepropetrovskaya str., Saint Petersburg
  St. Petersburg LLC LabStory Medical Company
  40-44D, Dostoevskogo str., Saint Petersburg
  St. Petersburg LLC LIIS
  room 33-H, 134A, Bucharestskaya str., Saint Petersburg
  St. Petersburg RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY HELIX LLC
  20A, Bolshoy Sampsonievsky prospect, St. Petersburg
  Stavropol Territory Autonomous Nonprofit Medical Organization “Stavropol Regional Clinical Advisory and Diagnostic Center”
  304, Lenina str., Stavropol
  Stavropol Territory LLC BioTest
  28, Baksanskaya str., Pyatigorsk
  Stavropol Territory LLC Dentolife
  18 В, 50 years VLKSM str., Stavropol
  Stavropol Territory LLC DNA Development
  4/3, Selektsionnaya str., Sravropol
  Sverdlovsk Oblast (Region) ChUZ "RZD-Medicina" Kamyshlov"
  99, Krasnykh Orlov str., Kamyshlov
  Sverdlovsk Oblast (Region) LLC Citilab-Ural
  207/1, 8 Marta str. Yekaterinburg
  Sverdlovsk Oblast (Region) LLC Medical and Pharmaceutical Center Garmoniya
  30, Furmanova str., Yekaterinburg 
  Sverdlovsk Oblast (Region) LLC Quality Med
  1, Mashinnaya str., Yekaterinburg
  Sverdlovsk Oblast (Region) Ural Innovation Center of EXPERTISE, LLC
  office 1, 6A, Kombinatskaya str., Sovkhozny settlement, Yekaterinburg
  Sverdlovsk Oblast (Region) Uralskaya Clinic, LLC
  16, Chekistov str., Yekaterinburg 
  Tomsk Oblast (Region) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Siberian State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
  2, Moskovsky trakt, Tomsk
  Tomsk Oblast (Region) LLC Laboratory of modern diagnostics (LLC LSD)
  bldg. 3, 15, Chulymsky trakt, Tomsk
  Tomsk Oblast (Region) Medical Scientific and Practical Center LLC
  19, Kotovskogo str., Tomsk
  Trans-Baikal Territory Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Chita State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation Laboratory of Molecular Genetics
  1, Balyabina str., Chita 
  Trans-Baikal Territory Limited Liability Company Rehabilitation Center of Kinesitherapy
  13, Kokhanskogo str., Chita
  Tula Oblast (Region) Tula Diagnostic Laboratory, LLC
  17, Moskovskaya str., Tula
  Tver Oblast (Region) LLC Novaya Laboratoriya
  3, Artilleriysky lane, Tver 
  Tyumen Oblast (Region) AVICENNA LLC
  bldg. 1, 11, Montazhnikov str., Tyumen
  Tyumen Oblast (Region) BioMed+, LLC
  bldg. 1, 13, Shebaldina str., Tyumen
  Tyumen Oblast (Region) Doctor ARBITAILO, LLC
  bldg. 1, 130, Shirotnaya str., Tyumen
  Tyumen Oblast (Region) JSC "Medical and sanitary center "Oiler"
  bldg. 1, 90, Respubliki str., Tyumen
  Tyumen Oblast (Region) Mother and Child Tyumen, LLC
  22, Komsomolskaya str., Tyumen
  Udmurt Republic Doctor Plus Lab LLC
  23, Korotkova str., Izhevsk
  Udmurt Republic LLC Medical Laboratory HRS
  7, Avtozavodskaya str., Izhevsk
  Udmurt Republic MedLab Express LLC
  bldg. 1, 265, Udmurtskaya str., Izhevsk
  Ulyanovsk Oblast (Region) Federal State Budgetary Healthcare Institution Clinical Hospital No. 172 FMBA of Russia
  1G, Lenina str., Dimitrovgrad
  Ulyanovsk Oblast (Region) FSBEI Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov
  4/5, Lenina square, Ulyanovsk
  Ulyanovsk Oblast (Region) LLC Akademiya+
  35, Sholmova str., Ulyanovsk
  Ulyanovsk Oblast (Region) LLC Medozon+
  4 B, Tyuleneva str., Ulyanovsk
  Volgograd Oblast (Region) LLC KDL Dialine
  96 B, V.I. Lenina prosp., Volgograd
  Vologda Oblast (Region) Center for Laboratory Diagnostics, LLC
  53A, Zosimovskaya str., Vologda
  Voronezh Oblast (Region) LLC Jalin
  13, Boul. Pobedy, Voronezh
  Voronezh Oblast (Region) LLC Medical Center Diagnostica Plus
  11, Moskovsky Prospect, Voronezh
  Voronezh Oblast (Region) LLC New Medical Technologies
  11, Moscovsky Prospect, Voronezh
  Yamalo-Nenets AO LLC SCANNER
  42 A, Taezhnaya str., Novy Urengoy
  Yaroslavl Oblast (Region) Set, LLC
  room 1-5, 3В, Proyezd Svyazistov, Yaroslavl

  Ukrajina / 
  Ukraine
  Cherkasy Oblast (Region) Cherkasy Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Cherkasy Oblast (Region) NOVOLAB Private Enterprise
  Chernivtsi Oblast (Region) Chernihiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Chernivtsi Oblast (Region) Chernivtsi Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Dnipropetrovsk Oblast (Region) DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNYKOV OF DNIPROPETROVSK REGIONAL COUNCIL MUNICIPAL ENTERPRISE
  Dnipropetrovsk Oblast (Region) Dnipropetrovsk Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Dnipropetrovsk Oblast (Region) Kryvyi Rih 5th City Clinic of Kryvyi Rih City Council Municipal Nonprofit Enterprise 
  Dnipropetrovsk Oblast (Region) Mechnikov Hospital, Soborna Square, 14, Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast
  Dnipropetrovsk Oblast (Region) MEDICOM KRYVBAS Limited Liability Company
  Donetsk Oblast (Region) 4th Mariupol City Hospital named after I.K. Matsuk Municipal Nonprofit Enterprise of Mariupol City Council
  Donetsk Oblast (Region) Donetsk Regional AIDS Prevention and Control Center Municipal Nonprofit Enterprise
  Donetsk Oblast (Region) KOD ZDOROVIA Medical Center, Mariupol
  Donetsk Oblast (Region) Mariupol Municipal Branch of the Donetsk Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Clinical and diagnostic laboratory of the Diagnostic Center of DIAMEB LLC
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Ivano-Frankivsk Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) MATRYTSIA Medical Laboratory, ZAKHIDNYI BLOK Private Enterprise. 
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Medex Plus LLC
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Medservis Clinical and Diagnostic Laboratory, Medical Center Private Enterprise
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Regional Clinical Hospital for Infectious Diseases of Ivano-Frankivsk Regional Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Ivano-Frankivsk Oblast (Region) Regional Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk Regional Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Kharkiv Oblast (Region) Analityka Medical Laboratory Private Enterprise
  Kharkiv Oblast (Region) Ecotest+ Limited Liability Company
  Kharkiv Oblast (Region) EUROMED Medical Center LLC
  Kharkiv Oblast (Region) EUROMED SOCIAL LABORATORY Limited Liability Company
  Kharkiv Oblast (Region) Inlab Medical Laboratory LLC
  Kharkiv Oblast (Region) Kharkiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kharkiv Oblast (Region) Kherson Regional Infectious Diseases Hospital named after G.I. Horbachevskyi Municipal Nonprofit Enterprise of Kherson Regional Council
  Kharkiv Oblast (Region) Kherson Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kharkiv Oblast (Region) Labdyahnostyka Limited Liability Company
  Kharkiv Oblast (Region) Medical Center named after Academist V.I. Hryshchenko LLC
  Kharkiv Oblast (Region) Medychnyi Tsentr Zdorovia LLC
  Kharkiv Oblast (Region) Millenium Laboratory Private Enterprise
  Kharkiv Oblast (Region) MTM Medical Center LLC
  Kharkiv Oblast (Region) ON LAB LLC
  Kharkiv Oblast (Region) Regional Children's Clinical Infectious Diseases Hospital Municipal Nonprofit Enterprise of Kharkiv Regional Council
  Kharkiv Oblast (Region) Regional Clinical Infectious Diseases Hospital Municipal Nonprofit Enterprise of Kharkiv Regional Council
  Khmelnytskyi Oblast (Region) Khmelnytskyi City Perinatal Center of Khmelnytskyi City Council
  Khmelnytskyi Oblast (Region) Khmelnytskyi Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Khmelnytskyi Oblast (Region) MilaMed Private Enterprise
  Kryvyi Rih Kirovohrad Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kyiv City 4th Kyiv City Clinical Hospital Municipal Nonprofit Enterprise 
  Kyiv City 5th Kyiv City Clinical Hospital Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv City Center for Preventive Medicine of the State Administration of Affairs
  Kyiv City Central Hospital of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  Kyiv City Central Polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  Kyiv City CSD Lab Medical Laboratory (CSD LAB LLC)
  Kyiv City DIAGEN LLC 
  Kyiv City Diagnostic (Adonis) Diagnostic and Treatment Center LLC
  Kyiv City Diagnostic Center of DNK-Laboratoriia LLC
  Kyiv City DILA Medical Laboratory LLC
  Kyiv City Dniprolab Laboratory Diagnostics Center of Ukrpolipak LLC
  Kyiv City Eurolab LLC
  Kyiv City HEART INSTITUTE OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE STATE INSTITUTION
  Kyiv City IMMD LLC
  Kyiv City Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L.V. Hromashevskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine State Institution, Kyiv
  Kyiv City Institute of Microbiological Research LLC
  Kyiv City Kyiv City Children's Clinical Infectious Diseases Hospital Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv City Kyiv City Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kyiv City MediAn Private Enterprise
  Kyiv City Medlab LLC
  Kyiv City National Institute of Surgery and Transplantology named after O.O. Shalimov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine State Institution
  Kyiv City NIKOLAB LIMITED LIABILITY COMPANY 
  Kyiv City Nova Diahnostyka LLC
  Kyiv City OKHMATDYT National Children's Specialized Hospital of the Ministry of Health of Ukraine, Ukrainian Reference Center for Clinical Laboratory Diagnostics and Metrology
  Kyiv City Oleksandrivska Clinical Hospital of Kyiv Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv City Omega-Kyiv Trading House LLC (Omega-Kyiv Clinical and Diagnostic Laboratory)
  Kyiv City Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kyiv City Sinlab-Ukraina Medical Laboratory LLC
  Kyiv City Ukrainian Treatment and Diagnostic Center» LLC Laboratory
  Kyiv City Unimed Laboratories LLC
  Kyiv Oblast (Region) 3rd Bila Tserkva Municipal Hospital of Bila Tserkva City Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv Oblast (Region) Brovary General Clinical Hospital of Brovary District Council and Brovary City Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv Oblast (Region) Kyiv Regional Clinical Hospital of Kyiv Regional Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Kyiv Oblast (Region) Kyiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Kyiv Oblast (Region) NEO-LAB LLC
  Luhansk Oblast (Region) Luhansk Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Luhansk Oblast (Region) Microtestlab Limited Liability Company's Medical Center
  Luhansk Oblast (Region) PHARMBIOTEST CLINICAL AND DIAGNOSTIC CENTER Limited Liability Company
  Lviv Oblast (Region)  PrimaMED Medical Center Private Enterprise
  Lviv Oblast (Region) ASTAR Scientific Medical and Diagnostic Center LLC
  Lviv Oblast (Region) Biokurs Company Private Enterprise
  Lviv Oblast (Region) Eskulab The First Social Medical Laboratory Private Enterprise
  Lviv Oblast (Region) Lviv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Lviv Oblast (Region) Medis Diagnostic Center
  Lviv Oblast (Region) Research Institute for Epidemiology and Hygiene of Danylo Halytskyi Lviv National Medical University
  Lviv Oblast (Region) UNILAB LLC
  Mykolaiv Oblast (Region) 1st Mykolaiv City Hospital Municipal Nonprofit Enterprise of Mykolaiv City Council
  Mykolaiv Oblast (Region) Biolohichni Tekhnolohii Science and Production Association LLC
  Mykolaiv Oblast (Region) Mykolaiv Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Odesa Oblast (Region) Artmediuz LLC
  Odesa Oblast (Region) Odesa Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Odesa Oblast (Region) Simesta Medical Laboratory Private Enterprise
  Poltava Oblast (Region) Kremenchuk 2nd Level Perinatal Center Municipal Nonprofit Medical Enterprise
  Poltava Oblast (Region) MEDION Medical Diagnostic and Treatment Center LLC
  Poltava Oblast (Region) Poltava Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Rivne Oblast (Region) Regional Public Health Center of Rivne Regional Council, Clinical and Diagnostic Laboratory for HIV/AIDS population testing, Municipal Enterprise
  Rivne Oblast (Region) Rivne Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Sumy Oblast (Region) Sumy Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Ternopil Oblast (Region) Ternopil Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Vinnytsia Oblast (Region) HEMO MEDIKA LUTSK LLC
  Vinnytsia Oblast (Region) MEDILABS Diagnostic Center LLC, Vinnytsia 
  Vinnytsia Oblast (Region) Vinnytsia Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Vinnytsia Oblast (Region) Volyn Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Zakarpattia Oblast (Region) ASTRA-DIA Private Enterprise
  Zakarpattia Oblast (Region) Mukachevo CDH's Clinical and Diagnostic Laboratory Municipal Nonprofit Enterprise
  Zakarpattia Oblast (Region) VAN LAB LLC
  Zakarpattia Oblast (Region) Zakarpattia Center for Public Health of Zakarpattia Regional Council Municipal Nonprofit Enterprise
  Zakarpattia Oblast (Region) Zakarpattia Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Zaporizhia Oblast (Region) Laboratory of Molecular and Genetic Research of DIASERVIS LLC
  Zaporizhia Oblast (Region) Zaporizhia Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution
  Zhytomyr Oblast (Region) Children's Hospital named after V.Y. Bashek Municipal Enterprise of Zhytomyr City Council
  Zhytomyr Oblast (Region) Regional Clinical Hospital named after O.F. Herbachevskyi Municipal Nonprofit Enterprise of Zhytomyr Regional Council
  Zhytomyr Oblast (Region) Zhytomyr Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine State Institution

 

V kolikor države, iz katere prihajate, ni na seznamu, vas prosimo, da pred testiranjem zaprosite laboratorij za dokument v angleškem jeziku, ki dokazuje, da je laboratorij s strani države iz katere prihajate pristojen za izvajanje testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 z metodo PCR. Ta dokument nam posredujete preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  in uvrstili ga bomo na seznam.

Seznam laboratorijev držav, ki niso članice EU ali schengenskega območja, bomo oblikovali in dopolnjevali sproti, glede na pridobljene informacije s strani pristojnih organov.

Dodatne informacije glede prehajanja meja najdete tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

*Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2155/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije