31-logos-top

Evropska komisija je v mesecu februarju predstavila Predlog direktive o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi). Tudi v Sloveniji se želimo aktivno vključiti v razpravo ob pripravi nove direktive. Sočasno pa želimo upravljavcem predstaviti določene novosti v načrtovanju varne oskrbe s pitno vodo in prenesti izkušnje, ki so pridobljene v okviru meddržavnega projekta SIMURAT.

VLJUDNO VABLJENI
na strokovno srečanje, ki bo dne 29.03.2018 na GZS,
dvorana A, Dimičeva ulica 13, Ljubljana


PROGRAM

9:30- 9:45 Pozdrav organizatorjev: Zbornica komunalnega gospodarstva, Iztok Rozman, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Nataša Sovič

9.45. -10.30 : Ministrstvo za zdravje (Martin Kavka), Predstavitev in razprava o predlogu prenovljene direktive EU o pitni vodi

10:30 – 10.50 Nacionalni inštitut za javno zdravje, Bonia Miljavac : Dostop do pitne vode v Sloveniji-prikaz po občinah in naseljih

10.50-11.10 Odmor

11:10-11:40 Uprava za varstvo pred sevanji, Damijan Škrk: Radioaktivnost v pitni vodi

11.40 – 12: 10 Inštitut Jožef štefan, Benjamin Zorko, Jasmina Kožar Logar, Marko Štrok: Uporaba jedrskih analiznih metod za ugotavljanje radioaktivnosti v pitni vodi

12:10- 12:30 Pomurski vodovod sistema B, Boštjan Zver: Načrt (WSP ali HACCP) – dileme kako iz prakse in izkušenj oblikovati uporabna navodila in kriterije

12:30- 12:45 NLZOH, Tatjana Rupel: Novi mikrobiološki parametri v pitni vodi

12:45- 13:00 NLZOH, Nataša Sovič: Kakovost pitne vode v letu 2017

13:00 -13:30 Razprava in sklep

Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno.
Brezplačno parkiranje je možno v podzemni garaži GZS, v primeru njene zasedenosti pa na zunanjem parkirišču za stavbo GZS.

Prijave sprejemamo do 23.03.2018 na: sandra.mertik@nlzoh.si

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Direktorica:
Zora Levačić, dr. med spec.,
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica komunalnega gospodarstva

Direktor:
Sebastijan Zupanc