Odpornost bakterij proti antibiotikom je ena največjih zdravstvenih težav na svetu. Glavni razlog za to je predvsem neustrezna uporaba teh zdravil, na katero opozarjamo tudi na NLZOH.

Antibiotiki so eno najpomembnejših odkritij v medicini v 20. stoletju. Odkritje penicilina leta 1928, predvsem pa njegova široka uporaba dobrih deset let kasneje sta pomembno vplivala na zdravljenje in izid infekcijskih bolezni, smrtnost zaradi infekcijskih bolezni se je zelo zmanjšala. Med okužbami, ki jih najpogosteje zdravimo z antibiotiki, so okužbe sečil, angina, bakterijska pljučnica, okužbe ran in druge okužbe.
Infekcijske bolezni povzročajo različni mikrobi, najpogosteje bakterije in virusi, sledijo glive in paraziti. Antibiotiki delujejo le na bakterije in se zato uporabljajo le za zdravljenje bakterijskih okužb. Uporaba antibiotikov mora biti pravilna in racionalna, antibiotike lahko predpiše le zdravnik, ki po pregledu bolnika presodi, ali gre za bakterijsko okužbo ali ne.

Članek v celoti najdete tukaj