V torek 26. februarja in v petek, 1. marca 2019 smo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) gostili skupino dijakov srednje Biotehniške šole Maribor.

Predstavili smo jim dejavnosti našega laboratorija. Dijaki so se seznanili z monitoringi stanja okolja in obratovalnimi monitoringi vplivov na okolje (odpade vode, obratovalni monitoring stanja podzemne in površinske vode na degradiranih območjih, emisije v zrak, kakovost zunanjega zraka, hrup v okolju) in varovanju voda.

 Predstavitev smo namenili tudi letošnjemu svetovnemu dnevu vode, ki bo 22. marca in ga obeležujemo vsako leto. Namen svetovnega dneva je ozaveščanje o pomenu pitne vode in s tem prispevanje k varovanju le-te.