61 slika2Letos je prelomno leto za slovensko kongresno-turistično industrijo. Po dolgoletnih prizadevanjih Kongresnega urada Slovenije in njegovih članov, je bil v letošnjem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji; zagnan projekt Slovenski ambasadorski program. Program je zastavljen v skladu z dobrimi praksami v tujini, kjer destinacije beležijo številne uspehe, prav na račun uspešnega razvoja in vodenja kongresnih in konferenčnih ambasadorskih programov.

Časten naziv je prejelo 25 Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije. Prav tem posameznikom gre zasluga za dosedanje uspešno gostiteljstvo številnih mednarodnih kongresov in drugih poslovnih dogodkov v Sloveniji. V nadaljevanju so navedeni letošnji kongresni ambasadorji in ambasadorke po abecednem vrstnem redu priimkov.

Letošnji dobitniki častnega naziva kongresna ambasadroka oz. kongresni ambasador so zdravniki, znanstveniki, profesorji, raziskovalci in drugi strokovnjaki z različnih področij, ki so pripomogli k internacionalizaciji Slovenije. Pogoj za nominacijo v letošnjem letu za imenovanje v omenjeni naziv je organizacija znanstveno-strokovnega ali poslovnega dogodka z minimalno 100 udeleženci in z vsaj polovično mednarodno udeležbo. V zagonskem letu smo upoštevali dogodke, ki so se odvili v obdobju od leta 2014 do vključno 2018. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oz. svetovnih združenj, ki so v izbrano destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Kot prvi častni Kongresni ambasadorj Slovenije je bil letos nominiran prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva. S svojo zavzetostjo je pripomogel k večji prepoznavnosti vloge in pomena Kongresnega urada Slovenije in njegovih patnerjev znotraj zdravniške stroke, kakor tudi predstavitve pomena Slovenskega ambasadorskega programa.

Prve Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2019

(po abecednem vrstnem redu priimkov):
 1. prof. dr. Marko Anderluh,mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 2. Monika Ažman, dipl.m.s., Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih  tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza)
 3. prof. dr. Marija Bešter-Rogač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 4. Andrej Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor
 5. izr. prof. dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 6. Peter Grk, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 7. prof. dr. Marko Hawlina, dr. med. spec. oftalmolog, UKC Ljubljana, Očesna klinika
 8. prof. dr. Sandi Klavžar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 9. prof. dr. Radko Komadina, dr. med.,predsednik Slovenskega zdravniškega društva
 10. prof. dr. Janez Kovač, Institut Jožef Stefan / Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
 11. izr. prof. dr. Samo Kropivnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 12. izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 13. prof. dr. Klavdija Kutnar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 14. Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon., Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci
 15. prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., spec. infektologinja, UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
 16. prof. dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Stefan
 17. Sabina Otoničar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 18. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 19. red. prof. dr. Iztok Podbregar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 20. izr. prof. dr. Anja Podlesek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
 21. prof. dr. Danica Purg, IEDC-Poslovna šola Bled
 22. red. prof. dr. Maja Rupnik, dipl. biol.,Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH
 23. izr. prof. dr. Vasilka Sancin, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
 24. prof. dr. Nataša Tul-Mandić, Porodnišnica Postojna
 25. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Inštitut za Informatiko

Slovenski kongresni ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji strokovnih dogodkov

Slovenski ambasadorski program je znatnega pomena za večji uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved, gospodarstva in športa. Slovenskim zdravnikom, znanstvenikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi celotno podporo, od pridobivanja do končne izvedbe mednarodnega dogodka.

 Z vzpostavitvijo tega programa si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav.
Kongresni urad Slovenije upravlja Slovenski ambasadorski program na nacionalni ravni v tesnem sodelovanju z destinacijskimi klubi, ki delujejo na lokalni ravni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora).

Več informacij o projektu najdete na: http://www.congress-ambassador.siZloženka Slovenski ambasadorski programPartnerji projekta.