Uporabnike NLZOH storitev obveščamo, da smo v NLZOH uvedli preiskavo verižne reakcije s polimerazo z reverzno transkribcijo za dokazovanje koronavirusa SARS-CoV-2 na petih lokacijah: Maribor, Ljubljana, Koper, Novo mesto in Celje. 

- Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor. Delovni čas za sprejem vzorcev: ponedeljek - petek 7:00 - 21:30, sobota 7:00 - 12:00, nedelje in prazniki 8:00 - 12:00. Telefon v rednem delovnem času 02 45 00 269. V popoldanskih urah je dosegljiva številka dežurnega: 041 803 884.

- Laboratorij za javnozdravstveno virologijo, Bohoričeva 15, 1000 Ljubljana. Delovni čas za sprejem vzorcev: ponedeljek - petek 7:00 - 15:00. Telefon: 01 43 42 610.

- Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper, Verdijeva 11, 6000 Koper. Delovni čas za sprejem vzorcev: 7:00 - 15:30. Telefon:  05 66 30 868 in 05 66 30 860.

- Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje, Gregorčičeva 5, 300 Celje. Delovni čas za sprejem vzorcev: ponedeljek - petek 7:00 - 19:30; sobote, nedelje in prazniki 7:00 - 13:00.  Telefon: 03 425 1213 in 03 425 1147.  

- Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto. Sprejemni čas laboratorija: ponedeljek - petek 7:00 - 15:00; sobota, nedelja in prazniki 7:00 - 12:00.  Telefon: 031 772 704 in 07 39 34 120.

Ob tem bi vas opozorili, da multipleks testi, ki jih sicer uporabljamo za dokazovanje povzročitelje okužb dihal (npr. Resp FilmArray) poleg ostalih povzročiteljev zaznavajo humane koronaviruse, ne zaznavajo pa okužbe z SARS-CoV-2. Ob sumu na okužbo s SARS-CoV-2 je torej potrebno posebej navesti, da želite preiskavo RT-PCR v realnem času za SARS-CoV-2.
Ker okužba s SARS-CoV-2 prizadene spodnja dihala, so za testiranje najustreznejši vzorci spodnjih dihal, kot so aspirati traheje in BAL. Primeren vzorec je tudi bris nosno žrelnega prostora. Vzorce naj odvzame izkušeno osebje, ki se ob tem ustrezno zaščiti.

Molekularna preiskava RT-PCR v realnem času za SARS-CoV-2

Osnovne značilnosti preiskave povzema tabela:

Molekularna preiskava RT-PCR v realnem času za SARS-CoV-2


Metoda: Verižna reakcija s polimerazo z reverzno transkribcijo.
Namen: Dokazovanje povzročitelja ob sumu na okužbo z SARS-Cov-2.
Ustrezna kužnina:

• aspirat traheje
• bronhoalveolarni izpirek
• bris nosno-žrelnega prostora


Ob odvzemu kužnine se je potrebno ustrezno zaščititi.
Kužnino zapakiramo v dvojno embalažo. Spremno dokumentacijo priložimo ločeno.


Transport kužnine: Čas transporta kužnine v laboratorij naj bo čim krajši. Kužnino do transporta hranimo pri 4 °C.
Trajanje preiskave: Rezultat isti dan, če kužnina prispe v laboratorij v obratovalnem času laboratorija.
Sporočanje rezultatov:

- takoj: telefonsko
- končni izvid.
Cena: 65 € (enotna cena v državi)