Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

Center za kemijske analize vzorcev živil vod in drugih vzorcev okolja (CKA) v NLZOH sestavlja šest oddelkov s sedeži v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici. Osnovna dejavnost centra je izvajanje kemijskih analiz v različnih vrstah vzorcev. Izvajamo preko 600 različnih analitskih metod (z več kot 3000 parametri), iste metode izvajamo na eni ali več lokacijah. Število metod nenehno povečujemo. Sproti se prilagajamo zahtevam naročnikov, spremembam v zakonodaji in dogodkom v okolju, za kar imamo ustrezno znanje, opremo in zmogljivosti. NLZOH, Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/).

Sodelujemo tudi v različnih raziskovalnih projektih NLZOH in z drugimi partnerji.

V centru CKA nas je zaposlenih 150 sodelavcev. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: doktorji znanosti, specialisti, univerzitetni diplomirani kemiki in inženirji, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci. Imamo najsodobnejšo opremo in sodobne laboratorij, zaradi šestih, enakovrednih, lokacij oddelkov pa smo enostavno dostopni po vsej Sloveniji. S svojo usposobljenostjo lahko zagotovimo tehnično podporo za naročnike, ki potrebujejo analize za redno kontrolo svojih postopkov in izdelkov ali za razvoj novih postopkov in izdelkov.

Vse analize in potrebni postopki prevzema in priprave vzorcev potekajo na najvišjem nivoju zagotavljanja kakovosti in v skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17025 ter za dogovorjene programe v skladu z dobro laboratorijsko prakso (GLP) in dobro proizvodno prakso (GMP).Vključeni smo v več kot 10 različnih primerjalnih shem in z dobrimi rezultati potrjujemo svojo visoko usposobljenost, zanesljivost naših rezultatov in primerljivost z izvajalci izven Slovenije.

Imenovani smo za opravljanje nalog Nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL), za izvajanje analiz na naslednjih področjih: policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO/PAH) v živilih, ostanki pesticidov v živilih (single metode), ostanki pesticidov v sadju in zelenjavi,  ostanki pesticidov v živilih živalskega izvora in izdelkih z visoko vsebnostjo maščobe , dioksini in PCB v živilih in krmi, mikotoksini v živilih, živo srebro in težke kovine v živilih neživalskega izvora,  ostanki veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora (tireostatiki, kolhicin, antihelmintiki idr.).

Oddelki z laboratoriji in enotami:

  • Laboratorij za vode
  • Laboratorij za živila
  • Laboratorij za anorganske analize
  • Laboratorij za organske analize
  • Laboratorij za specialne analize
  • Laboratorij za farmacevtske pripravke
  • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja (splošni del)
  • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja (organski del)
  • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
  • Laboratorij za farmacevtske pripravke

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content