Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Center za medicinsko mikrobiologijo

Center za medicinsko mikrobiologijo NLZOH sestavlja devet oddelkov s sedeži v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici. Izvajamo mikrobiološko diagnostično dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene mikrobiologije in raziskovalno dejavnost. V centru nas je zaposlenih 220 sodelavcev, ki letno z več kot 300 različnimi metodami opravimo preko 650.000 preiskav za bolnišnice, zdravstvene domove, zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge ustanove, ki potrebujejo mikrobiološke storitve. Na področju javno zdravstvene mikrobiologije skrbimo za laboratorijsko podporo mrežnemu spremljanju nalezljivih bolezni tako znotraj države, kot v mednarodnih okvirjih. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: specialisti mikrobiologi, univerzitetni diplomirani mikrobiologi, inženirji laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci. Pokrivamo področje bakteriologije, mikologije, parazitologije, virologije, serologije in molekularne mikrobiologije. S sprotnim uvajanjem novih, tehnološko vse zahtevnejših metod sledimo cilju hitrega poročanja zaupanja vrednih rezultatov mikrobioloških preiskav vsem našim partnerjem. Vsi oddelki so verificirani s strani Ministrstva za zdravje in imajo dovoljenje za delo za področje mikrobiologije. Tako vsi oddelki sodelujejo v sistemu zunanjega preverjanja kakovosti rezultatov že več kot 25 let in tudi sicer skrbimo za področje kakovosti s širjenjem imetnikov cerifikata ISO 9001 in postopnim vključevanjem v vse aktivnosti, ki so podlaga za pridobitev akreditacije.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

 • Laboratorij za hemokulture in diagnostiko bakterijskih okužb likvorjev in površinskih ran
 • Laboratorij za diagnostiko bakterijskih okužb punktatov, tkiv in globokih ran
 • Laboratorij za diagnostiko bakterijskih okužb respiratornega trakta
 • Laboratorij za diagnostiko glivnih okužb in okužb genitalnega trakta
 • Laboratorij za diagnostiko okužb sečil
 • Laboratorij za diagnostiko patogenih črevesnih bakterij in parazitologijo
 • Laboratorij za diagnostiko mikobakterij
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Laboratorij za diagnostiko bolnišničnih okužb in nadzor sterilnosti
 • Laboratorij za nadzorne kužnine (VOB)
 • Laboratorij za klinično molekularno diagnostiko
 • Enota za oskrbo: Priprava gojišč; Sterilizacija in dekontaminacija; Administracija
 • Odvzem vzorcev
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okuzb
 • Laboratorij za diagnostiko okužb sečil
 • Laboratorij za hemokulture
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Laboratorij za nadzorne kužnine
 • Laboratorij za diagnostiko okužb dihal
 • Laboratorij za hitre preiskave in nacepitev vzorcev
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Laboratorij za diagnostiko glivičnih okužb
 • Enota za oskrbo: Priprava gojišč; Sterilizacija in dekontaminacija; Administracija
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo in glive
 • Laboratorij za nadzorne kužnine in vzorce bolnišničnega okolja
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okužb
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Enota za oskrbo: Priprava gojišč; Sterilizacija in dekontaminacija; Administracija
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo in glive
 • Laboratorij za diagnostiko okužbe sečil
 • Laboratorij za nadzorne kužnine
 • Laboratorij diagnostiko črevesnih okužb
 • Laboratorij serološko diagnostiko
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Enota za oskrbo: Priprava gojišč; Sterilizacija in dekontaminacija; Administracija
 • Laboratorij za klinično mikrobiologijo
 • Laboratorij za javnozdravstveno virologijo
 • Laboratorij za javnozdravstveno bakteriologijo
 • Enota za oskrbo
 • Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo
 • Enota za oskrbo
 • Laboratorij za splošno mikrobiologijo
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okužb
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Enota za oskrbo
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo in mikologijo
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okužb in nadzorne kužnine
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Enota za oskrbo
 • Laboratorij za molekularno epidemiologijo
 • Laboratorij za aplikativno mikrobiologijo

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content