Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave

Center za medicinsko mikrobiologijo

Center za medicinsko mikrobiologijo NLZOH sestavlja devet oddelkov s sedeži v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici. Izvajamo mikrobiološko diagnostično dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene mikrobiologije in raziskovalno dejavnost. V centru nas je zaposlenih 220 sodelavcev, ki letno z več kot 300 različnimi metodami opravimo preko 650.000 preiskav za bolnišnice, zdravstvene domove, zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge ustanove, ki potrebujejo mikrobiološke storitve. Na področju javno zdravstvene mikrobiologije skrbimo za laboratorijsko podporo mrežnemu spremljanju nalezljivih bolezni tako znotraj države, kot v mednarodnih okvirjih. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: specialisti mikrobiologi, univerzitetni diplomirani mikrobiologi, inženirji laboratorijske medicine, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci. Pokrivamo področje bakteriologije, mikologije, parazitologije, virologije, serologije in molekularne mikrobiologije. S sprotnim uvajanjem novih, tehnološko vse zahtevnejših metod sledimo cilju hitrega poročanja zaupanja vrednih rezultatov mikrobioloških preiskav vsem našim partnerjem. Vsi oddelki so verificirani s strani Ministrstva za zdravje in imajo dovoljenje za delo za področje mikrobiologije. Tako vsi oddelki sodelujejo v sistemu zunanjega preverjanja kakovosti rezultatov že več kot 25 let in tudi sicer skrbimo za področje kakovosti s širjenjem imetnikov cerifikata ISO 9001 in postopnim vključevanjem v vse aktivnosti, ki so podlaga za pridobitev akreditacije.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

 • Laboratorij za hemokulture in diagnostiko bakterijskih okužb likvorjev in površinskih ran
 • Laboratorij za diagnostiko bakterijskih okužb punktatov, tkiv in globokih ran
 • Laboratorij za diagnostiko bakterijskih okužb respiratornega trakta
 • Laboratorij za diagnostiko glivnih okužb in okužb genitalnega trakta
 • Laboratorij za diagnostiko okužb sečil
 • Laboratorij za diagnostiko patogenih črevesnih bakterij, virusov in parazitov
 • Laboratorij za diagnostiko mikobakterij
 • Laboratorij za serološko diagnostiko
 • Laboratorij za diagnostiko bolnišnicnih okužb in nadzor sterilnosti
 • Laboratorij za nadzor MRSA
 • Laboratorij za klinično molekularno diagnostiko
 • Laboratorij za pripravo gojišč in sterilizacijo
 • Skupne službe
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okuzb
 • Laboratorij za diagnostiko okužb sečil
 • Laboratorij za hemokulture
 • Laboratorij za serologijo
 • Laboratorij za nadzorne vzorce
 • Laboratorij za diagnostiko okužb dihal
 • Laboratorij za hitre preiskave in nacepitev vzorcev
 • Laboratorij za molekularne metode
 • Laboratorij za glive
 • Laboratorij za pripravo gojišč in reagentov
 • Enota za sterilizacijo in dekontaminacijo
 • Sprejem vzorcev za medicinsko mikrobiologijo
  Administracija
 • Laboratorij za klinično mikrobiologijo
 • Laboratorij za hospitalno higieno
 • Laboratorij za koprokulture in parazite
 • Laboratorij za imunologijo
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Sprejemna pisarna Laboratorija za medicinsko mikrobiologijo
 • Enota za pripravo gojišč in sterilizacijo
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo in glive
 • Laboratorij za okužbe sečil
 • Laboratorij za nadzorne kužnine
 • Laboratorij črevesna
 • Laboratorij serologija
 • Laboratorij za molekularno diagnostiko
 • Enota gojišča
 • Enota sterilizacija s pomivalnico
 • Administracija
 • Laboratorij za klinično mikrobiologijo
 • Laboratorij za javnozdravstveno virologijo
 • Laboratorij za javnozdravstveno bakteriologijo
 • Enota za pripravo gojišč in laboratorijskega materiala
 • Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo
 • Enota za oskrbo
 • Laboratorij za splošno bakteriologijo
 • Laboratorij za diagnostiko črevesnih okuzb
 • Laboratorij za serologijo
 • Laboratorij za molekularne metode
 • Enota za dekontaminacijo in pomivalnica
 • Enota za pripravo gojišč in reagentov in sterilizacijo
 • Administracija
 • Laboratorij za tipizacijo mikroorganizmov
 • Laboratorij za eksperimentalno mikrobiologijo

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content