Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

V okviru Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) deluje 6 oddelkov s sedeži v Kranju, Kopru, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici. Izvajamo storitve in svetovanje na področju mikrobioloških analiz živil, vod (pitne, mineralne, izvirske, kopalne, površinske in odpadne vode), kozmetičnih izdelkov, razkužil in farmacevtskih izdelkov ter na področju mikrobiološke kontrole pogojev okolja. Testiramo tudi protimikrobno delovanje za potrebe tekstilne in živilske industrije. Nudimo analize določanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih ter ugotavljanje potvorb mesa in mesnih izdelkov. Za industrijo in druge naročnike nudimo mikrobiološke analize za potrebe notranjega nadzora.

Center sodeluje v izvajanju posameznih strokovnih nalog povezanih z uradnim nadzorom Zdravstvenega Inšpektorata RS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: mikrobiološka varnost pitnih in kopalnih vod, živil, kozmetičnih proizvodov, vodomatov in mineralnih vod.

NLZOH, Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-014  na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Obseg akreditacije je razviden iz priloge k akreditacijski listini (https://www.slo-akreditacija.si/acreditation/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano-nlzoh/). Oddelek Maribor deluje tudi v skladu z načeli dobre proizvodne prakse (GMP certifikat). Naročnikom zagotavljamo skladnost preskusnih metod z zahtevami mednarodnih standardov in s priznano strokovno literaturo. Sledimo trendom v tehnologiji in metodologiji ter se sproti prilagajamo spremembam v zakonodaji in zahtevam naročnikov. Zanesljivost rezultatov potrjujemo z uspešnim sodelovanjem v zunanjih primerjalnih shemah.

Strankam z našimi večletnimi izkušnjami zagotavljamo strokovno podporo ter hitro, profesionalno in kvalitetno obravnavo.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
 • Laboratorij za molekularno mikrobiologijo
 • Laboratorij za farmacevtske pripravke
 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
 • Laboratorij za higieno delovnega okolja
 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
 • Enota za pripravo gojišč in laboratorijskega materiala
 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
 • Služba za kakovost
 • Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
 • Laboratorij za živila in predmete splošne rabe

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content