Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Vodstvo

Direktor

dr. Romana Martinčič, spec. manag.

Vršilec dolžnosti strokovnega direktorja

dr. Andrej Golle, dr. med., spec. klin. mikrob.

Predstojniki organizacijskih enot in predstavnica vodstva za kakovost:

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: vodje organizacijskih enot zavoda in predstavnik vodstva za kakovost v zavodu.

Vršilci dolžnosti predstojnikov in predstojniki organizacijskih enot:

dr. Andrej Golle, predstojnik Centra za medicinsko mikrobiologijo

dr. Brigita Tepuš, predstojnica Centra za okolje in zdravje

Katja Zelenik, predstojnica Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

dr. Boštjan Križanec, v.d. predstojnika Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

Andrej Golmajer, v.d. predstojnika Uradnega kontrolnega laboratorija

Melita Kores, predstojnica Skupnih strokovnih služb

Urška Červek, predstavnica vodstva za kakovost v zavodu

Poleg direktorja in strokovnega direktorja zavoda sta organa zavoda še Svet zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda

opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja (vlada RS), 1 predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in 2 predstavnika uporabnikov. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta. Novi člani Sveta zavoda so bili imenovani leta 2023, njihov mandat pa traja do 2027.

  • mag. Simona Potočnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
  • dr. Mojca Durjava, predstavnica delavcev NLZOH, podpredsednica sveta zavoda
  • prof. dr. Ivan Eržen, predstavnik ustanovitelja
  • Metka Petek Uhan, predstavnica ustanovitelja
  • doc. dr. Bruno Nikolić, predstavnik ustanovitelja
  • mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
  • mag. Klara Mihaldinec, predstavnica uporabnikov 

Poslovnik Sveta zavoda

Strokovni svet zavoda

je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet sestavljajo strokovni direktor, direktor, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki organizacijskih enot. Direktor zavoda lahko povabi tudi druge osebe kot strokovno pomoč pri obravnavanju posameznih strokovnih vprašanj.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content