Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Vodstvo

Vršilec dolžnosti direktorja

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Vršilka dolžnosti strokovnega direktorja

Vesna Viher Hrženjak, dr. med., spec.

Vršilci dolžnosti predstojnikov organizacijskih enot in predstavnice vodstva za kakovost:

Vodilna delovna mesta v zavodu, kjer vodenje predstavlja pretežni del nalog, so: vodje organizacijskih enot zavoda in predstavnik vodstva za kakovost v zavodu.

Vršilci dolžnosti predstojnikov organizacijskih enot:

dr. Andrej Golle, v.d. predstojnika Centra za medicinsko mikrobiologijo

mag. Marjan Sajko, v.d. predstojnika Centra za okolje in zdravje

Katja Zelenik, v.d. predstojnika Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

dr. Boštjan Križanec, v.d. predstojnika Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja

Andrej Golmajer, v.d. predstojnika Uradnega kontrolnega laboratorija

Melita Kores, v.d. predstojnika Skupnih strokovnih služb

mag. Jasna Koglot, v.d. predstojnika vodstva za kakovost v zavodu

Poleg generalnega direktorja in strokovnega direktorja zavoda sta organa zavoda še Svet zavoda in Strokovni svet zavoda.

Svet zavoda

opravlja funkcijo nadzornega organa zavoda. Sestavlja ga 7 članov, od tega so 4 predstavniki ustanovitelja (vlada RS), 1 predstavnik zaposlenih javnih uslužbencev v zavodu in 2 predstavnika uporabnikov. Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta. Novi člani Sveta zavoda so bili imenovani v letu 2022 in leta 2023, njihov mandat pa traja do 16. 3. 2026.

  • mag. Simona Potočnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
  • dr. Mojca Durjava, predstavnica delavcev NLZOH, podpredsednica sveta zavoda
  • Petra Jereb, predstavnica ustanovitelja
  • Damir Domjan, predstavnik ustanovitelja
  • dr. Bruno Nikolić, predstavnik ustanovitelja
  • mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
  • Breda Kutin, predstavnica uporabnikov 

Strokovni svet zavoda

je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovne dejavnosti zavoda. Strokovni svet sestavljajo direktor, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki organizacijskih enot. Direktor zavoda lahko povabi tudi druge osebe kot strokovno pomoč pri obravnavanju posameznih strokovnih vprašanj.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content