Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Vrednote, vizija in poslanstvo

Vrednote

Strokovnost

Storitve, ki jih izvajamo za svoje uporabnike, so vrhunske in v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah. Dosegamo zahtevane standarde znanja v vseh svojih dejavnostih, kar nam omogoča agilnost, s katero se odzivamo na nove izzive javnega zdravja, uvajamo nove tehnologije in opremo ter uspešno širimo obseg metod. V zavodu deluje ugleden raziskovalni tim z mednarodnimi referencami najvišje ravni.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno, ne da bi bili pod kakršnim koli vplivom, ki bi ogrožal strokovne presoje. Posamezniki delujejo nepristransko in v skladu z etičnimi standardi.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni odgovornost vsakega zaposlenega za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času. Odgovornost je osebnostna drža posameznika tako v odnosu do sodelavcev in kolegov v drugih institucijah ter uporabnikov storitev kot tudi do premoženja in ugleda zavoda.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev. Osebno k temu prispeva vsak sodelavec s svojo kompetentnostjo in zavzetostjo ter uporabo zanesljivih metod in opreme.

Sodelovanje

Sodelovanje je temeljni pogoj za doseganje skupnih ciljev pri našem multidisciplinarnem delu. Odprto in pošteno notranje komuniciranje ter razumevanje stališč sodelavcev drugih strok omogoča medsebojno usklajevanje v ozračju zaupanja, podpiranja in sodelovanja. Dobro sodelovanje razvijamo z zunanjimi deležniki, predvsem z uporabniki naših storitev, pristojnimi ministrstvi in sorodnimi strokovnimi ustanovami. Konstruktivno komunikacijo vzpostavljamo tudi s svojimi konkurenti.

Pripadnost

Vsi zaposleni se zavedamo, da je treba poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in operativne naloge vzeti za svoje in si po svojih najboljših močeh prizadevati za uspešen razvoj zavoda. V zavodu smo zato, ker je to naša prva izbira.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je z vrhunskimi, zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno podporo prispevati k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane.

Vizija

V Republiki Sloveniji postati vodilni in mednarodno priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in multidisciplinarnem pristopu.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content