Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave

Zgodovina


1922

Zametki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano segajo v leto 1922, ko je bila z odlokom Ministrstva za narodno zdravje v Ljubljani za ozemlje nekdanje Kranjske ustanovljena Stalna bakteriološka stanica v Ljubljani.

1923

Naslednje leto je bila za ozemlje nekdanje Štajerske in Prekmurja ustanovljena še Stalna bakteriološka stanica v Celju. Istega leta, 1923, je Ministrstvo za narodno zdravje v Beogradu določilo, da se novi zavod imenuje Higienski zavod v Ljubljani.

1924

Leta 1924 se pri Higienskem zavodu ustanovi Odsek za dezinfekcijo in dezinsekcijo.

1925

Leto kasneje se Higienski zavod in Stalna bakteriološka stanica v Ljubljani združita v enotni Higienski zavod s tremi oddelki: bakteriološko-serološki oddelek, oddelek za preiskovanje vode in živil ter higiensko-propagandno-didaktični oddelek.

1946

Po drugi svetovni vojni iz Higienskega zavoda nastaneta Bakteriološko-epidemiološki inštitut in Centralni laboratorij za živila.

1951

Leta 1951 Vlada LR Slovenije ustanovi Centralni higienski zavod (CHZ), ki postane najvišja republiška strokovna ustanova za higiensko službo.

1961

Deset let kasneje, 1961, po sprejetju Zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v SRS, se CHZ preoblikuje in preimenuje v Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV), ki opravlja socialno-medicinsko, higiensko in epidemiološko dejavnost.

1992

Samostojna slovenska država leta 1992 na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti za območje Republike Slovenije ustanovi Inštitut za varovanje zdravja (IVZ), za območje več občin pa območne zavode za zdravstveno varstvo: Maribor, Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Ravne na Koroškem.

2013

Na podlagi sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti Vlada RS leta 2013 sprejme Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

2014

Leta 2014 začne delovati Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Zakaj sodelovati z nami?

Zanesljivi rezultati neodvisnih strokovnjakov

Strokovnost

Storitve izvajamo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah.

Neodvisnost

Naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno.

Odgovornost

Vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev.

Področja
Storitve
Iskanje
Kakovost
Lokacije
Skip to content