Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Kdo potrebuje oceno odpadkov?

Ravnanje z odpadki pomeni zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprave za odstranjevanje odpadkov. Ravnanja z odpadki, kot sta odlaganje in sežig, sta dovoljena le, če je izdelana ocena lastnosti odpadkov.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ima pooblastili za izdelavo obeh vrst ocen odpadkov – za odlaganje in za (so)sežig. Ob odložitvi odpadkov je treba imeti izdelano oceno odpadkov, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev. Praviloma se izvedejo kemijske analize. Za nekatere odpadke ocena pred odlaganjem ni potrebna.
Tudi ocena odpadkov za sežig ne sme biti starejša od 12 mesecev in mora temeljiti na kemični analizi, razen če so odpadki kemikalije (ali z njimi onesnažena embalaža), kjer se lahko uporabi podatke iz varnostnih listov. Izdelavo ocene nevarnih odpadkov mora zagotoviti imetnik nevarnih odpadkov ob začetku sežiga ali sosežiga odpadkov.

Več o ocenjevanju odpadkov

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content