Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Kopalne vode v bazenih in naravnih kopališčih

V Sloveniji imamo 48 naravnih kopalnih voda, od tega 21 na morju, 19 na rekah in 8 na jezerih. Vzorčenje kopalnih voda poteka vsakih 14 dni v času kopalne sezone, ki se na morju začne 1. junija in konča 15. septembra, na celinah pa traja od 15. junija do 31. avgusta. V bazenih, ki obratujejo celo leto, se odvzem vzorca bazenske vode opravi najmanj enkrat mesečno, v bazenih, ki obratujejo sezonsko, pa najmanj dvakrat mesečno.

Preverjanje predpisano

Preverjanje kopalnih voda v naravnih kopališčih poteka skladno z Zakonom o vodah, Pravilnikom o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda in Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Ti predpisi določajo seznam kopalnih voda, kopalno sezono in standarde kakovosti za kopalne vode.

Na naravnih kopališčih in kopalnih območjih spremljanje kakovosti zagotavlja država. V ta namen je izdelan program monitoringa, ki določa merilna mesta, pogostost spremljanja in parametre kakovosti. Tekom kopalne sezone je potrebno analizirati vsaj štiri vzorce kopalne vode, vključno z vzorcem pred kopalno sezono. V vodi se spremlja prisotnost mikrobioloških parametrov Escherichia coli in enterokokov kot pokazateljev fekalnega onesnaženja ter pojav drugih vrst onesnaženja, kot so plavajoči odpadki, steklo, guma, plastika in drugi odpadki. Dodatno je v primeru, če je zaznana možnost razrasti cianobakterij, tudi to eden izmed spremljanih parametrov.

Preverjanje kakovost bazenskih kopalnih voda poteka skladno s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. V primeru ko je bilo v preteklem koledarskem letu več kot 80 % vzorcev skladnih z mejnimi vrednostmi pravilnika, se lahko periodika razpolovi; tako se bazeni, ki obratujejo celo leto, analizirajo enkrat na dva meseca, sezonski pa enkrat mesečno. Med parametri, ki jih spremljamo, so mikroorganizmi, stranski produkti dezinfekcije, vsebnost dezinfekcijskega sredstva. Odvzemno mesto v bazenu se določi glede na lego dozirnikov dezinfekcijskih sredstev in skladno z zahtevami standardov za odvzem vzorcev kopalne vode. V kolikor je le mogoče, se vsa vzorčenje bazena opravijo na isti točki.

Notranji nadzor, v okviru katerega poteka spremljanje kakovosti bazenske kopalne vode, zagotovi upravljalec.

Dobra kakovost

Glede na poročilo Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so naravne kopalne vode odlične in dobre kakovosti (več kot 93 %), zadostne so 3, slabih oziroma neustreznih kopalnih voda v letu 2020 ni bilo zabeleženih.

Tudi kakovost bazenskih kopalnih voda je zelo dobra. Po zadnjih zbranih podatkih za leto 2019 je delež skladnih vzorcev 88,7 %. Nekje v 7 % vzorcev je vzrok neskladnosti presežna vrednost fizikalno-kemijskih parametrov, v cca 4 % vzorcev pa je vzrok mikrobiološka neskladnost. V povprečju je letno odvzetih več kot 4600 vzorcev bazenske kopalne vode, neskladnost glede na Pravilnik je ugotovljena pri cca 10-12 % vzorcev. Vendar le v 2 % odvzetih vzorcih vrednosti posameznih, predvsem mikrobioloških parametrov, dosegajo vrednost, ki po merilih NIJZ pomeni neprimernost vode za kopanje.

V primeru, da rezultati preskušanj kažejo na neprimernost, mora upravljalec takoj (na dan znanih rezultatov) natančno ugotoviti vzroke in ukrepati v skladu z ugotovitvami. Če je tudi pri ponovljenem odvzemu ugotovljena neprimernost, se voda ne sme uporabljati kot kopalna voda.

Skozi vso kopalno sezono lahko kakovost naravnih kopalnih voda preverjate tukaj.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content