Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Zavrženi naravni stranski produkti predstavljajo velik energijski potencial. Mednje spada tudi stranski produkt pri pridelavi koruze – koruzni oklasek, ki povečini zgnije na poljih, lahko pa bi – tako kažejo tudi opravljene raziskave – pripomogel k energijski neodvisnosti kmetijskih gospodarstev.  Analize, opravljene na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v okviru projekta, so pokazale, da je koruzni oklasek primeren za izrabo kot obnovljivih virov energije (OVE).

Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih stranskih produktov. Zavržen naravni produkt oziroma rastlinski ostanek, ki nastane pri pridelavi kmetijskih  pridelkov in se lahko uporabi kot obnovljiv vir energije, je tudi koruzni oklasek. Kot stranski produkt pri pridelavi koruze večina kmetijskih gospodarstev koruzne oklaske pusti na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnijejo.

Uporaba koruznih oklaskov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov bi lahko pripomogla k trajnostnemu razvoju kmetijstva. Obnovljivi viri energije (OVE) so še vedno premalo vključeni v naš energetski sistem, zato so razni kmetijski rastlinski ostanki trenutno le rastlinski odpadki, ki pa bi ob pravilni pripravi lahko v Sloveniji predstavljali velik energijski potencial. Z uporabo koruznih oklaskov bi lahko kmetijska gospodarstva postala v celoti ali pa vsaj delno energetsko neodvisna. 

V okviru projekta »Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije« več projektnih partnerjev skuša razviti tehnologijo pridelave in predelave koruznih oklaskov, ki bi spodbudili kmetije k izrabi rastlinskih odpadkov kot vir energije. Raziskave zajemajo testiranja, preizkuse in analize v smeri iskanja in opredelitve najustreznejšega hibrida za pridelavo koruznega zrnja ter koruznih oklaskov kot obnovljivega vira energije.

Več o projektu

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content