Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

MEEL na terenu zaradi neznanega obarvanja ceste

Regijski center za obveščanje je 23. februarja 2021 aktiviral Mobilno enoto ekološkega laboratorija zaradi obarvanja Mariborske ceste skozi Lenart. Ekipa MEEL je ob prihodu skupaj z gasilsko enoto naredila pregled situacije. Ob voznem pasu je bilo skozi celotno dolžino Mariborske ceste skozi Lenart vidno modro-zeleno obarvanje cestišča. Glede na intenzivnost obarvanja in možnosti varnega odvzema so člani kemijsko biološke ekipe določili mesto odvzema vzorca. Vzorec barvila so z izluževanjem in strganjem odvzeli na cestišču. Odvzeli so tudi vzorec vode iz potoka. V laboratoriju NLZOH so vzorce testirali na strupenost. Analizo so izvedli s testom strupenosti na vodne bolhe, ki poteka 48 ur. Tako na vzorcu iz cestišča kot vzorcu vode iz potoka je bil test strupenosti na vodne bolhe negativen. To pomeni, da snov, ki je bila vzrok obarvanja Mariborske ceste, ni strupena.

Aktivnosti MEEL

Po pogodbi med Ministrstvom za obrambo in NLZOH  deluje pri NLZOH Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL).  MEEL opravlja  terenske kemijske in biološke preiskave in meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja, izvaja detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah in opravlja laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih ali drugih nesrečah.

V primeru nesreče lahko aktivira MEEL Republiški center za obveščanje. Podobna enota (ELME) deluje tudi pri Inštitutu Jožef Štefan. Obe enoti načeloma opravljata svoje aktivnosti na območju cele Slovenije, v praksi pa ELME pokriva območje južno od Save, MEEL pa severno od Save. 
MEEL sestavlja osem dvočlanskih kemijsko bioloških ekip (KE-BI) in vodja MEEL. Ekipa KE-BI prejme poziv na dva pozivnika in s tem dejanjem je aktivirana. Ekipa se javi na številko 112 in se pri dežurnemu seznani z nesrečo (vrsta nesreče, lokacija nesreče, vodja intervencije). Sledi pot na NLZOH, priprava vozila s potrebno opremo za vzorčenje in analizo v odvisnosti od vrste nesreče ter odhod na lokacijo nesreče. Na lokaciji nesreče se pri vodji intervencije seznani s situacijo, nakar prične z meritvami in vzorčenjem z namenom identifikacije nevarnih snovi ter ugotavljanjem obsega širjenja teh snovi v elemente okolja. Po meritvah in vzorčenju seznani vodjo intervencije z ugotovitvami in predlaga, ko je to primerno, tudi ukrepe za omilitev posledic nesreče. Nadaljnje analize vzorcev, če je to potrebno, izvedemo v laboratoriju in če je potrebno, obvestimo vodjo intervencije.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content