Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

NLZOH na BWF

Zaradi pomembne vloge, ki jo ima voda v našem telesu, je pomembno, da je voda, ki jo uživamo, kakovostna in zdravstveno ustrezna. V Sloveniji je to voda iz javnih vodovodov, ki jo občasno kombiniramo z naravno mineralno vodo, so poudarili tudi na Blejskem vodnem festivalu (BWF).

Voda predstavlja nekje 60-70 % telesne teže človeka in ima pomembno vlogo pri reguliranju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s kisikom, iz telesa odplavlja odpadne snovi in varuje organe ter vezivna tkiva.

Pojem kakovostna in zdravstveno ustrezna voda označuje vodo, ki ne vsebuje mikroorganizmov in drugih snovi, ki bi predstavljale tveganje za zdravje uporabnikov, vsebuje pa določeno količino mineralov, ki je nujno potrebna za normalno človeško delovanje. Predvsem sta bistvena elementa kalcij in magnezij. Določena količina tovrstnih mineralov je ključnega pomena za zagotovitev, da voda namenjena za prehrano ljudi, ni niti agresivna niti jedka, ter da se izboljša njen okus.

»Ob uravnoteženi prehrani je za vsakodnevno uživanje najprimernejša voda iz javnih vodovodov, občasno pa se priporoča pitje naravne mineralne vode. Priporočljivo je, da ne posegate vedno po isti vrsti mineralne vode, na primer vodi, ki vsebuje veliko kalcija in/ali natrija, temveč jo kombinirate z naravno mineralno vodo, ki vsebuje več magnezija ali kateregakoli drugega minerala,« je na Blejskemu vodnemu festivalu, ki poteka 16. in 17. junija na Bledu, poudarila Darja Repnik iz NLZOH. Repnikova je sodelovala na panelu Kako pitna voda vpliva na moje telo?.

Darja Repnik o kakovosti pitne vode v Sloveniji.

Kakovost pitne vode

Kakovost pitne vode v Sloveniji je zelo dobra, saj več kot 95 % analiziranih vzorcev ustreza zahtevam določenim v Pravilniku o pitni vodi, njeno uživanje pa ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov. Razlog tiči v tem, da je več kot 90 % pridobivamo iz podzemnih vodnih virov, ki so bolj zaščiteni pred zunanjimi vplivi, veliko truda v izboljšanje kakovosti pitne vode pa vlagajo tudi upravljalci vodovodov. Danes si lahko skoraj kjerkoli v Sloveniji na pipi natočimo čisto, zdravstveno ustrezno vodo k čemur veliko pripomore tudi odgovorno ravnanje uporabnikov, ki že z vsakodnevnim ravnanjem ogromno pripomorejo k dobri kakovosti pitne vode. Tako stranišča ne uporabljajo kot koš za smeti, vanj ne zlivajo olj, mečejo ostankov iz filtrov sušilnega stroja, zdravil in drugih nevarnih snovi. Pri uporabi čistil se izogibajo uporabi sredstev z aktivnim klorom, so pozorni na deklaracije. Pri izdelkih za osebno nego in kozmetiki se izogibajo uporabi izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko, uporabljajo sredstva za strojno pomivanje posode, ki ne vsebujejo benzotriazola.

Nadzor

Kakovost pitne vode v Sloveniji se redno preverja preko dveh oblik nadzora. Prvo obliko predstavlja državni monitoring pitne vode, kjer se preverja skladnost pitne vode na pipi porabnikov. Za izvajanje tega monitoringa je odgovorno Ministrstvo za zdravje, izvaja pa ga Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Rezultati analiz vzorcev pitnih voda analiziranih v okviru državnega monitoringa so dostopni na spletnih straneh mpv.si.

Drugo obliko nadzora predstavlja notranji nadzor pitne vode, ki poteka skladno s HACCP sistemom na pipah  uporabnikov in znotraj distribucijskega sistema. To obliko nadzora oziroma monitoringa zagotavlja upravljalec vodovoda. Rezultati teh analiz so dostopni na spletnih straneh upravljalca.

Med parametri, ki se spremljajo v pitni vodi so tako mikrobiološki parametri kot tudi fizikalno-kemijski. Med mikrobiološki parametri največjo pozornost zaslužijo indikatorji fekalnega onesnaženja- bakterije Escherichia coli in enterokoki. Nabor fizikalno-kemijskih parametrov, ki se spremlja na določenem oskrbovalnem območju, se določi na podlagi rezultatov notranjega nadzora, rezultatov monitoringa podzemne vode in ranljivosti vodnega telesa, kjer je vodni vir posameznega oskrbovalnega območja.

Mineralne vode

Kakovost pitne vode v Sloveniji je takšna, da je prednostno priporočeno uživanje vodovodne pitne vode, če pa nam je dostop do takšne vode onemogočen, se poslužujemo uživanja embalirane vode. Ločimo namizne vode, izvirske vode in naravne mineralne vode.

Zaradi različnih vsebnosti posameznih mineralov v vodah je pomembno, da pri pogostejšem uživanju te kategorije vod, menjavamo vrste mineralnih voda. Npr. ob uživanju mineralne vode z veliko vsebnostjo kalcija in natrija to čez čas nadomestimo z mineralno vodo z višjo vsebnostjo magnezija ali kakšnega drugega minerala. Tako prenizka kot previsoka vsebnost mineralov namreč lahko negativno vpliva na naše zdravje in je nujno potrebno najti ravnovesje.

Ne glede na to, ali gre za pitno vodo iz pipe ali naravno mineralno vodo, se je treba zavedati, da gre za ranljive vire, ki jih je treba ohraniti tako kakovostno kot količinsko.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content