Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Nove prepovedi kemikalij v kozmetičnih izdelkih

Evropska komisija se je odločila prepovedati uporabo 23 snovi v kozmetičnih izdelkih, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), zaradi njihovih dolgoročnih in škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Prepoved bo začela veljati 1. marca prihodnje leto.

V Evropski komisiji želijo s tem zagotoviti varno vsakdanjo uporabo kozmetičnih izdelkov, ne glede na to, v kateri državi članici nakupujemo, in ne glede na to, ali so izdelki uvoženi ali proizvedeni v EU. To je četrta uredba o omejitvi in/ali prepovedi uporabe snovi CMR v kozmetičnih izdelkih. Od leta 2019 je bilo na seznam prepovedanih snovi v kozmetičnih izdelkih uvrščenih skoraj tristo CMR snovi.

Analize NLZOH

V NLZOH izvajamo analize nekaterih prepovedanih CMR spojin, na primer kovin živega srebra, kadmija, svinca. Analize se izvajajo v okviru uradnega nadzora ciljano glede posameznih (skupin) snovi ter vrst izdelkov ali se izvajajo na zahtevo proizvajalcev in uvoznikov.

Zakonodaja in odgovornost

Zakonodaja za kozmetične izdelke določa, da je v kozmetiki prepovedano uporabljati snovi, ki so v zakonodaji, ki ureja označevanje, razvrščanje in pakiranje nevarnih snovi razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (imajo dokazano ali domnevno take učinke pri ljudeh ali obstaja za to sum). Ko se neka CMR  snov vključi v zakonodajo o nevarnih snoveh, se mora status te snovi opredeliti tudi  v zakonodaji o kozmetičnih izdelkih.

Za varnost kozmetičnih izdelkov je odgovoren proizvajalec ali druga odgovorna oseba (uvoznik, distributer), ki mora zagotoviti, da so, med drugimi, izpolnjene zahteve, ki jih zakonodaja predpisuje glede sestavin kozmetičnih izdelkov.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content