Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa

Nove smernice SZO o kakovosti zraka

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je 22. septembra 2021 objavila posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka. Znižala je ravni priporočenih koncentracij za več onesnaževal.

Od zadnje izdaje smernic v letu 2005 je prišlo do novih dokazov o vplivu onesnaženega zraka. Nove epidemiološke študije so dokumentirale škodljive vplive onesnaženega zraka na zdravje tudi v državah z relativno čistim zrakom pri nižjih koncentracijah kot v prejšnjih študijah. Za onesnaževala PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2 ter CO so se smernice, glede na prejšnjo izdajo, zaostrile.

Raziskave ugotavljajo visoko stopnjo povezanosti onesnaževal zraka z boleznimi srca in ožilja, dihalnimi obolenji, nevrološkimi obolenji, sladkorno boleznijo in težavami v reproduktivnem zdravju, zato je WHO izdala nove smernice o kakovosti zraka.

Te smernice niso obvezujoči standardi, njihov namen je poskrbeti za obveščanje o dokazanih škodljivih posledicah onesnaženega zraka in posledično spodbuditi izboljšave kakovosti zunanjega zraka.

Kakovost zraka v Sloveniji

V Sloveniji tudi z meritvam Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) potrjujemo, da zrak v Sloveniji največ onesnažujejo individualna kurišča in promet, pa tudi industrija. Pri tem pa ima vpliv tudi vreme, saj je največje onesnaženje zraka pozimi v kotlinah, ko pride do zračne inverzije. Ozon je problematičen predvsem poleti na Primorskem.
V Sloveniji je imelo v letu 2020 samo eno merilno mesto izmerjeno večje število preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM10, kot je dovoljeno.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content