Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih

Za človeka škodljiva nitrat in nitrit se nahajata tudi v pitni vodi, kamor prehajata v večini primerov iz podzemne vode, ki predstavlja 90 % pitne vode v Sloveniji. Ker velik del podtalnice leži na območju, kjer poteka intenzivna kmetijska proizvodnja (kot sta npr. Dravska in Murska kotlina), lahko pride do problema onesnaženja podtalnice z nitrati, saj se nitrati ob nepremišljenem gnojenju ter obilni količini padavin zlahka sperejo v podtalnico

NLZOH sodeluje v projektu Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih, v okviru katerega skušajo partnerji z novejšimi pristopi in nadzorovanim gnojenjem zagotoviti uspešno, pričakovano oz. željeno kmetijsko pridelavo ter preprečiti dodatno onesnaženje podtalnice na vodovarstvenih območjih (VVO). Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v Sloveniji, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja.

Novo pridobljena spoznanja vključujejo uporabo stabilizatorja dušika N-lock, ki pripomore k varovanju okolja in podtalnice ter omogoča pridelavo večje količine pridelkov. Stabilizator dušika N-lock namreč preprečuje hitro in nenadno sproščanje dušika, kar pomeni, da podaljša obdobje njegove dostopnosti rastlinam. Ob uporabi N-lock so v povprečju pridelki koruze večji za 600-700 kg/ha  ter pšenice za 400-500 kg/ha.

Več o projektu

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content