Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Pitna voda in električna prevodnost

Voda, naša največja dobrina, je živa stvar. Lahko se spreminja po naravni poti, lahko pride do vdora površinskih voda ali drugih onesnaževal, kar lahko začasno vpliva na kakovost pitne vode in zahteva ukrepanje. Zato je ključnega pomena spremljanje vodnih virov, še posebej tam, kjer se večkrat pokažejo problemi. Pomembno je, da se zaradi vpliva kakovosti pitne vode na zdravje ljudi vse vodne vire nadzira sistematsko.

Pri preverjanju stanja pitnih voda gledamo tudi električno prevodnost pitne vode, ki se navadno ne spreminja, kot tudi ne vrsta in koncentracija prisotnih ionov. Hipna sprememba vrednosti tega parametra je prvi indikator, da se z vodo nekaj dogaja. Če na določenem oskrbovalnem območju ugotovimo nenadno spremembo električne prevodnosti, lahko sklepamo, da je prišlo npr. do mešanja vode iz drugega vodnega vira, do vdora onesnaženja ipd. To pa se nato preverja še z laboratorijskimi preiskavami.

Električna prevodnost kot indikator

Električna prevodnost pitne vode je lastnost vode, da prevaja električni tok in je odvisna od prisotnosti ionov v vodi: od njihove koncentracije, gibljivosti in naboja ter od temperature vode ob merjenju. Raztopine anorganskih snovi so večinoma dobri prevodniki, molekule organskih snovi, ki ne disociirajo v vodi, pa prevajajo električni tok slabo ali pa ga sploh ne. Na električno prevodnost pitne vode običajno vplivajo koncentracije kalcijevih, magnezijevih, natrijevih, kalijevih, hidrogenkarbonatnih, sulfatnih in kloridnih ionov. Tako ima na primer morska voda električno prevodnost približno 50.000 µ S/cm, deževnica pa 5–30 µ S/cm. Enota za električno prevodnost je mikro Siemens na cm (µ S/cm).

Ker se električna prevodnost pitne vode običajno ne spreminja, nenadna sprememba tega indikatorskega parametra kaže na morebitno onesnaženost pitne vode. Vrednost oziroma spremembo električne prevodnosti ocenjujemo v povezavi z vrednostmi ostalih parametrov. V primeru odstopanj od predpisanih vrednosti mora upravljavec takoj ugotoviti vzroke ter s pregledom celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo preveriti njegovo stanje in ukrepati v skladu z ugotovitvami. Rezultat ugotovitev lahko narekuje prekinitev ali omejitev dobave ali drug ukrep.

V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) je parameter Električna prevodnost uvrščen v Prilogo 1, del C, med indikatorske parametre. V to skupino je uvrščen zato, ker mejna vrednost ne temelji na podatkih o nevarnostih za zdravje ljudi. Mejna vrednost za pitno vodo je 2500 µ S/cm pri 20oC.

Ostali fizikalno-kemični indikatorski parametri

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content