Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Pojasnilo k video objavi

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je strokovna institucija, ki ob odgovornosti, zanesljivosti in neodvisnosti skrbi za kakovost svojih storitev in za usposobljenost svojih zaposlenih. Zato ob dogodku, kot je bil primer manipulacije s podatki v videu zdravnice Nade Hiti o cepivih proti covid-19, podajamo naslednja pojasnila.

Vzorčenje pred analizo mora opraviti za to usposobljena oseba, da se lahko izključi možnost kontaminacije vzorca. NLZOH v tem primeru vzorčenja ni izvedel.

Podatki o vzorcu so odgovornost naročnika in vzorec smo v NLZOH sprejeli kot vzorec pitne vode ter ga v skladu s tem analizirali. Zdravnica je tri vzorce lažno predstavila kot vzorce pitne vode. Zavajanje laboratorija glede vrste vzorca lahko predstavlja zdravstveno tveganje za zaposlene, ker na ta način nimajo možnosti, da bi izbrali pravilen način rokovanja z vzorcem.

Poročila NLZOH se brez pisnega dovoljenja NLZOH ne sme reproducirati, razen v celoti. Interpretacija rezultatov vzorcev na vsebnost kovin v cepivu, ki jo je izvedla zdravnica Nada Hiti, je manipulacija s podatki (ni podatkov o čistosti embalaže, o vsebnosti težkih kovin v destilirani vodi, o načinu izvajanja redčenja cepiva in o načinu izvedene migracije v primeru palčk za bris). Njen pristop je neznanstven in zavajajoč ter pritrjuje teorijam zarot.

Kovine in tudi težke kovine so prisotne povsod, kjer si sploh lahko zamislimo. Nekatere izmed kovin so tudi nevarne snovi, vendar prisotnost kovine sama po sebi še nič ne pove o škodljivih učinkih na zdravje človeka ali na okolje. Pomembno je, da izmerjena količina snovi ne presega vrednosti, ki bi lahko ogrožala zdravje človeka ali okolje. S tem se ukvarja ocena tveganja za kemikalije, za pesticide in tudi za zdravila.

Za vsako zdravilo, ki je odobreno v ES, se razen preverjanja učinkovitosti zdravila, naredi tudi ocena tveganja za zdravje človeka in za okolje, s čimer se zagotovi varnost zdravila. Znanstveniki in strokovnjaki na Evropski agenciji za zdravila pripravljajo znanstvena mnenja ocene tveganja za zdravje človeka in za okolje, na osnovi katerih nato Evropska komisija odobrava registracije zdravil. Enaki postopki se izvajajo tudi na drugih agencijah ES, kot sta Evropska agencija za varno hrano in Evropska agencija za kemikalije. V ES spadamo med privilegiran del prebivalstva na Zemlji, saj zaradi vseh varnostnih mehanizmov, ki jih imamo vzpostavljene, živimo v okolju, kjer so uveljavljeni najvišji standardi varnosti kar zadeva zaščito zdravja ljudi in okolja. Tudi na tem področju je prostor za izboljšave in napredek, vendar imamo že sedaj vzpostavljen dobro delujoč sistem, v katerega evropske ustanove vključujejo priznane strokovnjake in znanstvenike, in v katerega so aktivno vključeni tudi strokovnjaki NLZOH.  

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content