Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Pomen investicij v slovensko zdravstvo

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 (ZZSISZ) v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano podpiramo, saj bodo sredstva za investicije omogočila razvoj dela na vseh področjih zavoda, kar je nacionalnega pomena za zagotavljanje močne javno zdravstvene infrastrukture.

V NLZOH se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja javnozdravstvenih dejavnikov ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in Ministrstva za obrambo. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini sodeluje pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

V zadnjih letih se v NLZOH vse pogosteje srečujemo z izrednimi dogodki, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Žal ugotavljamo, da ima vsak naslednji dogodek večje in hujše razsežnosti, ki posledično zahtevajo vse večje organizacijske spremembe znotraj zavoda.  

Področja dela NLZOH, ki morajo z namenom zagotavljanja varnosti prebivalstvu in še posebej pacientom, med epidemijo delovati neprekinjeno, so mikrobiološka diagnostika okužb, vključno z diagnostiko okužbe z SARS-CoV-2 virusom, vzorčenja, kemijska in mikrobiološka analitika za namen zagotavljanje neprekinjene oskrbe s hrano in pitno vodo, delovanja mobilnega ekološkega laboratorija za primere ekoloških nesreč in služba za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 (ZZSISZ) rešuje investicijsko problematiko NLZOH, saj bodo tako zagotovljena sredstva za pridobitev novih prostorov za širjenje dejavnosti (izgradnja trajnostnega laboratorija v Mariboru, energetska sanacija obstoječih objektov). NLZOH načrtuje širitev dejavnosti na lokaciji Maribor in Ljubljana ter obnovo infrastrukture, ki jo upravlja. Z zadostnimi sredstvi za potrebe investicij se bo zagotovilo ustrezne delovne prostore za vsa področja dela in delovne procese NLZOH. Zato predlog zakona podpiramo in si prizadevamo za njegovo čimprejšnjo uveljavitev.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content