Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Potrjevanje prisotnosti angleškega seva

23. januarja 2021 je NLZOH kot donacijo slovaške vlade v Bratislavi prevzel testne komplete namenjene odkrivanju sprememb v dednem zapisu virusa SARS-CoV-2.

27. januarja smo na novinarski konferenci pojasnili prve izsledke, ki smo jih pridobili s tem testom. Zaradi navedb nekaterih medijev, da gre za 16 potrjenih primerov, bi želeli ponovno opozoriti, da je šlo v primeru slovaškega testa za presejalni test in je bilo zato treba rezultate preveriti z metodo sekvenciranja.

Da bi bolje razumeli razmerje med presejalnim in potrditvenim testom, lahko kot primer navedemo presejalni zdravstveni program Svit. V programu ugotavljamo kri v blatu, ki lahko pomeni, da je  v črevesju prišlo do malignih sprememb. Test ugotavljanja krvi v blatu tako opravlja nalogo presejalnega testa. Z nadaljnjimi, potrditvenimi preiskavami ta sum potrdimo ali ovržemo.

Dober presejalni test mora imeti visoko občutljivost, da ne bi zgrešili nobenega potencialno pozitivnega preiskovanca. Potrditveni test pa mora imeti visoko specifičnost, da je diagnoza zares prava.

Enako razmerje velja za slovaški PCR test za ugotavljanje angleške variante virusa  in metodo sekvenciranja. Prvi postavi sum, da je v vzorcu prisotna angleška varianta virusa, s sekvenciranjem nato ta sum potrdimo ali ovržemo.

V januarju smo torej s slovaškim PCR testom izvedli testiranje 877 vzorcev in pri 16 vzorcih dobili pozitiven rezultat. Pri enem od teh vzorcev v nadaljevanju sekvenciranja nismo izvedli, ker je šlo za primer osebe, ki je bila kot pozitivna na angleško varianto virusa potrjena že v Belgiji. Pri enem vzorcu sekvenciranje ni uspelo, pri drugih 14 vzorcih pa so bile prisotne druge variante virusa.

V Sloveniji tako ostajamo le na štirih potrjenih primerih angleške variante virusa, ki smo jih ugotovili s sekvenciranjem, izvedenim na podlagi epidemiološke indikacije.

Izpostavimo naj še, da je bil t.i. slovaški test, v trenutku, ko ga je Slovenija pridobila z donacijo, eden prvih tovrstnih testov na tržišču. Drugi uveljavljeni proizvajalci mikrobioloških testov svoje teste šele zdaj dajejo na slovensko tržišče.

Testiranje s slovaškim testom nadaljujemo po enakih načelih, kot smo v preteklem tednu z nacionalnim načrtom predvideli tudi zajem vzorcev za sekvenciranje. Z obema metodama bomo analizirali vsak deseti PCR pozitivni vzorec. Glede na epidemiološko situacijo bomo sistem spremljanja tudi spreminjali.

Samo sekvenciranje bomo za vzorce, analizirane v laboratorijih NLZOH, izvajali v sodelovanju z UKC Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo pa bo svoje vzorce sekvenciral sam. Prve vzorce, okoli 600, smo laboratoriji NLZOH laboratoriju UKC Ljubljana predali v petek, 5. februarja.


Dodatno o novem angleškem sevu koronavirusa

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content