Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Proučevanje zadovoljstva ob cepljenju

Proučevanje zadovoljstva z zdravstvenimi storitvami je aktualna tema raziskovanja, s katero pripomoremo k izboljšanju zdravstvenih storitev in zdravstvenega sistema. Pri zagotavljanju zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev imajo zelo pomembno vlogo zaposleni v zdravstvu.

Sodelavci NLZOH so izvedli raziskavo, s katero so se osredotočili zgolj na zadovoljstvo tistih oseb, ki so bile cepljene proti covid-19.

»Ob oceni izvedbe storitve cepljenja lahko prepoznamo dobre prakse in realiziramo predloge za izboljšave v prihodnje. Izsledki raziskave so zanimivi za zdravstvene ustanove z namenom preprečevanja nalezljivih bolezni. Zadovoljne cepljene osebe imajo veliko vlogo pri zmanjševanju tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,« poudarja avtorica raziskave dr. Nataša Fink.

Zadovoljstvo cepljenih oseb – raziskava

Zadovoljstvo s storitvami v zdravstvu proučujejo raziskovalci skozi leta. V današnji situaciji, ko je pandemija najpogostejša tematika, so se osredotočili na storitev cepljenja, natančneje cepljenja proti covidu-19.

Strukturiran spletni vprašalnik je bil v prvi polovici leta 2021 posredovan preko družabnih omrežij. Na spletni vprašalnik je skupno odgovorilo 252 uporabnikov zdravstvenih storitev, ki so bili cepljeni proti covidu-19. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 82 moških in 170 žensk. Največ (49 %) jih je starih od 30 do 49 let. Sledijo anketiranci v starostni skupini do 29 let (33 %). V starejši skupini (od 50 do 65 let) je odgovorilo 40 anketirancev, starejših od 65 let sta 2 %. Med anketiranimi je največ takšnih, ki so končali srednjo šolo (44 %), sledijo jim anketiranci s končano višjo ali visokošolsko izobrazbo (31 %), 20 % jih ima končano fakulteto ali magisterij, 12 % jih ima znanstveni magisterij ali doktorat.

Z vprašalnikom so preučevali zadovoljstvo anketirancev, ki so bili cepljeni, s storitvijo cepljenja, ki obsega sprejem, administracijo, cepljenje in navodila po cepljenju. Več kot polovica (73 %) anketirancev je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih s storitvijo cepljenja. 9 % jih ima t. i. srednje mnenje (niti niso niti so zadovoljni), le 8 % je nezadovoljnih ali popolnoma nezadovoljnih s storitvijo cepljenja. Informacije, ki so jih dobili po cepljenju, so bile po mnenju anketirancev popolne, pravilne in zadostne. Tako meni 72 % anketirancev. Velika večina (70 %) cepljenih, ki so odgovorili na anketo, bi oziroma bodo priporočili cepljenje sorodnikom, prijateljem in znancem.

Dobre izkušnje s cepljenjem

Z izvedeno raziskavo avtorica ugotavlja, da je imela večina anketiranih dobro izkušnjo s storitvijo cepljenja in jo ocenjujejo kot zelo dobro. Zadovoljni so s celotnim postopkom cepljenja, od prijave, sprejema, cepljenja in informacij, ki so jih pridobili po cepljenju.

»V primerjavi s podobnimi izvedenimi raziskavami po svetu lahko zaključimo, da so tako v Sloveniji kot drugod po svetu cepljene osebe v veliki večini s storitvijo cepljenja zadovoljne. Poudarimo lahko, da je zelo pomemben dejavnik zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev prijaznost zaposlenih. Ravno tako je pomembna komunikacija, ki obsega naročanje, sprejem, pogovor med storitvijo in navodila po cepljenju,« izsledke raziskave povzame avtorica dr. Nataša Fink.

 

Zadovoljstvo cepljenih proti covid-19 z zdravstveno storitvijo (pdf)

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content