Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
objave
javne-objave
Lupa

Resolucija Sveta Evrope o varnosti materialov v stiku z živili

Materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, morajo biti izdelani tako, da snovi iz njih v živila ne prehajajo v količinah, ki bi lahko ogrožale zdravje ljudi ter vplivale na sestavo in organoleptične lastnosti živila.

Zakonodaja Evropske unije določa splošne zahteve za varnost materialov in izdelkov za stik z živili in posebne dodatne zahteve za nekatere vrste materialov, npr. plastiko, keramiko, regenerirano celulozo.

Na področju zagotavljanja varnosti materialov in izdelkov v stiku z živili deluje tudi Svet Evrope, ki v okviru Odbora strokovnjakov za embalažne materiale za živila in farmacevtske izdelke preučuje vprašanja in pripravlja dokumente  v zvezi z varnostjo tistih materialov v stiku z živili, ki jih EU s svojo zakonodajo posebej še ne ureja (t.i. neharmonizirani materiali). 

Oktobra 2020 je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel Resolucijo CM/Res(2020)9 o varnosti in kakovosti materialov in izdelkov za stik z živili, ki vsebuje splošne usmeritve o uporabi snovi v proizvodnji materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, označevanju materialov in izdelkov, sledljivosti in preskušanju ter izjavi o skladnosti in spremljajoči dokumentaciji. Resolucija tako dopolnjuje evropsko zakonodajo ter nacionalne predpise posameznih držav in je namenjena vsem deležnikom na področju materialov v stiku z živili.

V septembru 2021 je bila Resolucija CM/Res(2020)9 o varnosti in kakovosti materialov in izdelkov za stik z živili  prevedena v slovenski jezik.

Povezava na Resolucijo, slovenski prevod in dodatne informacije so na voljo tukaj.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content