Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sanitarna ekipa na terenu

Kjer se pripravlja hrana, še posebej ko gre za stranke, pa naj so to otroci v vrtcih in šolah ali pa gostje v gostilni, je pomen varnosti živil in nadzora nad higieno, izjemnega pomena.

Pomen varne hrane narašča, saj varna hrana predstavlja pomemben dejavnik za kakovost življenja. Razvoj metod, ki zagotavljajo varnost živil, kot najvišji dosežek danes postavlja sistem HACCP. Gre za sistem, ki ugotavlja, vrednoti in obvladuje tveganja, ki so pomembna za varnost živil. Vsi nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo katero koli stopnjo proizvodnje in prometa z živili, morajo, skladno z zakonodajo, zagotavljati higienske zahteve in vzpostaviti postopke, ki temeljijo na načelih sistema HACCP.

Nekatere organizacije želijo izvajanje HACCP v svojih obratih nadzorovati s strani zunanjega izvajalca.  NLZOH ekipe, ki delajo na področju z živili, svetujejo v okviru notranjega nadzora v objektih za pripravo in promet z živili in po potrebi pomagajo tudi pri izdelavi načrta HACCP. Ekipe, ki jih v glavnem sestavljajo sanitarni inženirji, tako za nekaj časa ‘domujejo’ na terenu, na mestu presoje v kuhinjah šol, vrtcev, domov za ostarele, bolnišnic … ali v zasebnih gostinskih obratih.
Ob takem pregledu, kjer se preveri izpolnjevanje zapisanih določil v HACCP načrtu, se praviloma za mikrobiološko analizo odvzame tudi bris površin delovne opreme in pribora na snažnost. Pogosto se mikrobiološke ali kemijske analize opravijo tudi za pripravljeno živilo (običajno tako, ki je namenjeno za neposredno uživanje, npr. solate, namazi, sladice …).

Več o notranjem nadzoru oz. HACCP.

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content