Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
objave
javne-objave
Lupa

Sledenje različicam SARS-CoV-2

Sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji izvajamo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani.

Od 1. januarja 2021 do 16. marca 2021 smo v NLZOH skupaj s KISLD s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 2908 vzorcev. Skupaj z IMI smo zaznali 46 različic virusa SARS-CoV-2.

V Slovenije še vedno pomembno prevladuje različica B.1.258.17 z 77,92 % v celotni strukturi rezultatov (prejšnji teden 81,03 % oz. 81,9 % dva tedna nazaj). Na drugo mesto se je povzpela različica, ki zbuja največ pozornosti, to je angleška različica B.1.1.7.  V tem tednu beležimo 7,6 odstotni delež in je bila še prejšnji teden s 3,78 % na četrtem mestu med vsemi različicami. Sledita B.1. 258 s 4,75 % in B.1.1.70 s 3,27 % analiziranih vzorcev.

Število primerov angleške različice, ki smo jih potrdili bodisi s sekvenciranjem celotnega genoma bodisi s presejalnim sekvenciranjem t.i. S gena, se je povzpelo na 511. Tako se je število različice B.1.1.7 od prejšnjega tedna ponovno podvojilo (do prejšnjega tedna smo zabeležili 238 primerov). Od tega smo jih skupaj s KISLD potrdili 221 primerov, 290 pa jih je potrdil IMI. 
Pozorno spremljamo tudi t.i. južnoafriško različico z oznako B.1.351 – tudi tu se je število od prejšnjega tedna podvojilo – z 10 na 21 potrjenih primerov. 19 primerov je potrdil IMI, kar pomeni, da pripadajo pretežno osrednji slovenski regiji.
Do danes smo potrdili skupaj 20 primerov različice B.1.525 oz. nigerijske različice. Različica A.27, ki tudi nosi eno od kritičnih mutacij, se je povzpela z 12 na 14. Pozitivna informacija je tudi, da se število brazilske različice P.1 v zadnjem tednu ni povečalo in ostajamo pri enem potrjenem primeru.  

Zastopanost različic
Rep različic se podaljšuje, so pa te prisotne v nizkem številu. Število različic (trenutno skupaj z IMI odkrili 46 različic) se povečuje, saj z večanjem števila analiziranih vzorcev dobivamo bolj natančen vpogled v epidemiološko situacijo. Prav tako lahko sklepamo , da je prisotnih več vnosov različnih genetskih različic v Slovenijo.

Zastopanost po regijah
Regije se med seboj bistveno ne razlikujejo. V vseh regijah prevladuje različica B.1.258.17. V podravski in pomurski regiji najdemo nekoliko višji delež različice B.1.1.70. V pomurski regiji je prav tako nekoliko višji delež različice B.1.258.

V zadnjem tednu ponovno beležimo porast angleške različice – s podvojenim številom lahko govorimo o eksponentni rasti. Kdaj se bo rast prelomila, ne moremo napovedati. Lahko pa to pomeni, da bomo imeli čez 14 dni v Sloveniji 2000 primerov angleške različice, kar lahko pomembno vpliva na epidemično situacijo v Sloveniji.

Za celotno obdobje skupaj vidimo, da v savinjski regiji angleška različica predstavlja 9,8 % sekvenciranih genomov, v obalnokraški regiji 8,8 % in najmanj, to je 4,7 % v podravski regiji.

Podatki IMI kažejo podoben trend podvojevanja. Delež angleške različice med vzorci vključenimi v presejalno sekvenciranje v različnih časovnih obdobjih narašča od zadnjega tedna januarja in je v desetem presejalnem obdobju že dosegel 22 % vseh vključenih vzorcev, kar je prikazano na sliki levo.

Sorodstveno drevo različic virusa SARS-CoV-2 se razvejuje, saj beležimo vedno več različic. Te skupine so sicer majhne, genetska pestrost populacije virusa pa je čedalje večja.

Novinarska konferenca

Sledenje različicam SARS-CoV-2: 9/2021

Nacionalna strategija sledenja znanim in novim različicam

Storitve
Kakovost
Iskanje
O nas
Lokacije
Skip to content